Beata Szydło (2015-2019) - weryfikacja obietnic

Press Club Polska i Dziennik Gazeta Prawna zbierają obietnice rządu złożone w exposé premier Beaty Szydło oraz zawarte w Programie Prawa i Sprawiedliwości 2014 i Programie Rolnym.
Każda obietnica ma pierwotnie status Jeszcze nie oceniona, W realizacji  lub Prace wstrzymane.
Jeśli premier podjęła decyzję i spełnianie obietnicy zostało zakończone wówczas realizacja obietnicy jest oceniana jako Spełniona, Złamana lub Kompromis.
Władzomierz został opracowany według metodyki i za zgodą redakcji politifact.com, która za projekt Obameter dostała Nagrodę Pulitzera w 2009 roku. Dotychczas zostały ocenione prace rządów Donalda Tuska w pierwszej kadencji, ponownie Donalda Tuska w drugiej kadencji oraz Ewy Kopacz.

Aktualna ocena obietnic

Beata Szydło - ostatnio ocenione obietnice

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Obniżka CIT do 15% dla małych firm

Obniżymy podatki dla małych przedsiębiorstw, podatek CIT dla małych firm obniżymy do 15%. Chodzi nam przede wszystkim o wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Te wielkie zwykle znacznie lepiej sobie dają radę, choć i przeszkody stojące przed nimi będziemy usuwać.   ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Raport o stanie państwa na zakończenie kadencji

Obowiązkiem władzy jest też podchodzić do swoich zobowiązań uczciwie i rozliczać się z tego, o czym się mówi, co się deklaruje. Trzeba na końcu kadencji powiedzieć, jaki stan państwa się zostawia. Nasi poprzednicy tego nie zrobili. Ale my taki audyt przeprowadzimy. Powiemy Polakom,... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Przeprowadzenie audytu stanu państwa w momencie przejmowania władzy

Obowiązkiem władzy jest też podchodzić do swoich zobowiązań uczciwie i rozliczać się z tego, o czym się mówi, co się deklaruje. Trzeba na końcu kadencji powiedzieć, jaki stan państwa się zostawia. Nasi poprzednicy tego nie zrobili. Ale my taki audyt przeprowadzimy. Powiemy Polakom,... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Wsparcie przedsiębiorców na rynkach zagranicznych poprzez dyplomację ekonomiczną

Bardzo duży nacisk położymy też na budowanie mechanizmów konsekwentnie prowadzonej dyplomacji ekonomicznej. Musimy pomagać naszym przedsiębiorcom na rynkach międzynarodowych. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Ponowne otwarcie ambasad zamknietych w latach 2009-2015

kategorie: Dyplomacja

Działania, o których mówię, a więc wysoka aktywność, obejmą także inne regiony i kontynenty, dlatego niezbędna będzie odbudowa zredukowanego przez naszych poprzedników aparatu dyplomatycznego. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Studium wykonalności budowy gazoportu w okolicach Trójmiasta

kategorie: Energetyka

Do rozważenia – zbudowanie drugiego gazoportu w okolicach Trójmiasta. Możliwość stosowania alternatywnego rozwiązania, jeśli chodzi o dostawy gazu, to również kwestia cen tego surowca, jaki otrzymujemy ze Wschodu. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Dokończenie budowy i rozbudowa gazoportu w Świnoujściu

Bezpieczeństwo energetyczne to zachowanie polskiego węgla jako źródła energii – mówię tutaj również o węglu brunatnym – a także działania zmierzające do zagwarantowania nam w każdej sytuacji dostaw gazu i ropy, a więc dokończenie budowy i rozbudowa gaz... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Inwestycje w energetykę opartą na węglu

Bezpieczeństwo energetyczne to zachowanie polskiego węgla jako źródła energii – mówię tutaj również o węglu brunatnym – a także działania zmierzające do zagwarantowania nam w każdej sytuacji dostaw gazu i ropy, a więc dokończenie budowy i rozbudowa gaz... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Umacnianie i rozbudowa Sił Zbrojnych

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, to planujemy wprowadzenie dwojakiego typu działań równoległych i wzajemnie się uzupełniających. Z jednej strony – umacnianie, a także rozbudowa naszych Sił Zbrojnych. Zaplanowane już znaczne inwestycje w uzbrojenie powinny być prowadzone... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Inwestycje w wojsko służące rozwojowi polskiej gospodarki

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, to planujemy wprowadzenie dwojakiego typu działań równoległych i wzajemnie się uzupełniających. Z jednej strony – umacnianie, a także rozbudowa naszych Sił Zbrojnych. Zaplanowane już znaczne inwestycje w uzbrojenie powinny być prowadzone... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Nadanie premierowi prawa do wydawania wiążących poleceń ministrom

kategorie: Administracja

Mówiąc o zmianach w rządzie, rozważamy także ostateczne uporządkowanie tego wszystkiego, co łączy się ze sposobem kierowania nim przez prezesa Rady Ministrów. Chodzi w szczególności o nadanie mu prawa do wydawania wiążących poleceń poszczególnym ministrom. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Rozwój transportu wodnego śródlądowego

kategorie: Gospodarka, Transport

Powołania ministerstwa gospodarki morskiej, które obejmie także żeglugę śródlądową. Chodzi o działania ekonomiczne, w wielkiej mierze w ramach wskazywanego wcześniej planu, a także administracyjne, zmierzające do otworzenia tego bardzo ważnego działu naszej gospodarki, kiedyś... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Odbudowa gospodarki morskiej

Powołania ministerstwa gospodarki morskiej, które obejmie także żeglugę śródlądową. Chodzi o działania ekonomiczne, w wielkiej mierze w ramach wskazywanego wcześniej planu, a także administracyjne, zmierzające do otworzenia tego bardzo ważnego działu naszej gospodarki, kiedyś... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Konsolidacja zadań i środków na cyfryzację państwa na wzór brytyjski i amerykański

Cyfryzacja państwa jest niezbędna. Jednocześnie nie notujemy realnych postępów w tej dziedzinie, a różne działania budzą co najmniej wątpliwości. Skorzystamy z wzorów brytyjskich i amerykańskich. Konsolidacja zadań i środków w jednym ręku. Zwiększymy skuteczność... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Rozwiązanie problemów górnictwa w porozumieniu z pracownikami

kategorie: Energetyka

Wśród tych problemów jest także kwestia górnictwa. Tą sprawą minister energii zajmie się w pierwszej kolejności. Są koncepcje rozwiązania tego trudnego problemu i w porozumieniu z pracownikami górnictwa przystąpimy do ich realizacji. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Powołanie Ministerstwa Energii.

Kolejną zmianą jest powołanie Ministerstwa Energii. Ministerstwo to, podobnie zresztą jak ministerstwo infrastruktury, będzie miało znaczący udział w realizacji głównego projektu. Ale chodzi przede wszystkim o zintegrowanie działań i środków zmierzających do dokonania rzeczywistego... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Powołanie Ministerstwa Rozwoju

Jeżeli chcemy być skuteczni, musimy lepiej zarządzać. Potrzebujemy do tego sprawnego, lepiej zorganizowanego rządu. Proponujemy zmiany w sposobie kierowania polityką gospodarczą. Naszym celem jest rozwój kraju, rozwój polskiej gospodarki. Dlatego centralnym miejscem nowego mechanizmu... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Uszczelnienie systemu podatkowego

Ministerstwo Finansów rozpocznie prace nad zmianami systemowymi, reformą administracji podatkowej i wyposażeniem jej w nowoczesne narzędzia informatyczne pozwalające na ograniczenie zakresu wyłudzeń podatku VAT, skuteczniejszy pobór akcyzy i podatku dochodowego CIT od dużych k... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Przejrzysty i sprawny system sądownictwa gospodarczego.

Sądownictwo cechuje niska efektywność, w szczególności w sprawach odnoszących się do kwestii cywilno-gospodarczych, ale także karnych. Przedsiębiorcy czekają na przejrzysty i sprawnie działający system sądownictwa gospodarczego. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Drodzy państwo, szczególnie wy, którzy w tej chwili tak ożywiliście się na scenie tutaj, siedząc na sali, zastanówcie się, czy  nie jest wstydem dla polskiego państwa, dla nas wszystkich, że dzisiaj w Polsce zabiera się rodzicom dzieci tylko dlatego, że rodzina ma... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Zwiększenie finansowania mediów publicznych na wypełnianie ich misji

kategorie: Media

Ogromną rolę w życiu społecznym odgrywają media. Większość z nich to media prywatne, na które władza polityczna z natury rzeczy nie powinna mieć wpływu. Szanujemy i będziemy szanować te zasady. Inaczej jest w przypadku mediów publicznych. Tu nasz rząd i obecna większość... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Zniesienie obowiązków misyjnych dla mediów prywatnych

kategorie: Media

Ogromną rolę w życiu społecznym odgrywają media. Większość z nich to media prywatne, na które władza polityczna z natury rzeczy nie powinna mieć wpływu. Szanujemy i będziemy szanować te zasady. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Wspieranie powstawania dzieł kultury o wybitnych Polakach

kategorie: Kultura

Musimy dążyć do umocnienia polskiego poczucia państwowości. Państwo jest nie tylko organizacją, ale także jakością moralną, i to musi być uwzględnione w każdym realnym i szeroko zakrojonym projekcie jego naprawy. Musimy uczynić nasze państwo znów, bo tak kiedyś już było, przedmiotem... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Powrót do pełengo nauczania historii i do klasycznego kanonu lektur

kategorie: Edukacja

Wysokie wymagania merytoryczne, wysokie wymagania wychowawcze i mocne kształtowanie świadomości – to jest droga do sukcesu w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i narodowym. Trzeba wrócić do pełnego nauczania historii i do klasycznego kanonu lektur. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku

Kolejna niezwykle istotna sprawa, jeżeli chodzi o oświatę, to szkolnictwo zawodowe. Jeżdżąc po Polsce, rozmawiając przede wszystkim z przedsiębiorcami, cały czas słyszałam o tym, że brakuje w Polsce fachowców, że chcieliby zatrudnić młodych ludzi, ale nie są oni odpowiednio przygotowani... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Likwidacja tzw. godzin karcianych.

kategorie: Edukacja

Jedną z pierwszych decyzji minister edukacji narodowej będzie zlikwidowanie tzw. godzin karcianych. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Wygaszanie gimnazjów

kategorie: Edukacja

Zmiany obejmą też system kształcenia szkolnego. Stopniowo wrócimy do ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum.Z tego miejsca chcę zwrócić się do szanownych państwa nauczycieli, pedagogów, bo wiem, że takie pytania i obawy się pojawiają. Proszę się nie... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Możliwość wyboru rozpoczęcia edukacji w wieku 6 lub 7 lat

W kontekście oświaty, a także problemów polskich rodzin należy powiedzieć o wprowadzonym wbrew woli rodziców obowiązku szkolnym dla sześciolatków. Nasz rząd cofnie te zmiany. Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. To rodzice będą... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Zwiekszenie deficytu w 2016 do 1,5 mld zł

Zostanie zwiększona o miliard, do 1,5 mld zł kwota deficytu w 2016 roku ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych

Wprowadzone zostaną podatki sektorowe – bankowy i od supermarketów ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Wprowadzenie podatku bankowego

Wprowadzone zostaną podatki sektorowe – bankowy i od supermarketów ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Zwiekszenie poboru dywident o 1 mld zł w 2016

kategorie: Budżet państwa

Zostanie zwiększony o miliard pobór dywidend w 2016 roku ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Autopoprawka budżetu na 2016 rok

Priorytetowym zadaniem ministra finansów będzie przygotowanie autopoprawki do budżetu na 2016 r., tak aby zrealizować jeden z najważniejszych punktów programu, czyli politykę prorodzinną znaną jako 500 zł na drugie i kolejne dziecko, w mniej zamożnych rodzinach, przypomnę, już... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Powrót instytucji państwowych na wieś i do mniejszych miejscowości

Nasz rząd jednoznacznie opowiada się przeciwko temu, co określane jest niekiedy jako zwijanie państwa , szkół, bibliotek, domów kultury, placówek pocztowych, komisariatów Policji, połączeń, komunikacji. Proces ten musi być zatrzymany, a w wielu wypadkach odwrócony.... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Nowa ustawa o ubezpieczeniach rolniczych

Dla polskich rolników mamy przygotowane dwa konkretne projekty, które wprowadzimy w pierwszych stu dniach naszych rządów. Pierwszy dotyczy ubezpieczeń rolniczych. Regulacje, które przygotowaliśmy, są bardzo potrzebne. Sami rolnicy mówili o nich nieraz. Te projekty... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Ograniczenie sprzedazy polskiej ziemi na inną działalność niż rolnictwo

Chodzi o ochronę polskiej ziemi.To kwestia, która dotyczy nas wszystkich. Nasz projekt wprowadzi realną ochronę polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem, który dziś odbywa się z zupełnym pominięciem ducha prawa i w obecnej formule ewidentnie szkodzi polskiej racji stanu. Te... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Konsultacje społeczne i referenda

Będziemy pytać obywateli we wszystkich ważnych dla nich sprawach. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Debata publiczna na temat systemu emerytalnego

W dłuższej perspektywie czeka nas poważna debata na temat systemu emerytalnego. Decyzja będzie zależała od obywateli. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Wzrost emerytur, w szczególności najniższych

Wielkim wyzwaniem jest sprawa niskich emerytur. Podobnie jak w latach 2005–2007, będziemy dążyli do ich podnoszenia, w szczególności jeśli chodzi o emerytury najniższe, niepozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Gabinety stomatologiczne i lekarskie w szkołach

Jak wielokrotnie zapowiadaliśmy, będziemy realizować program tworzenia gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Bezpłatna służba ratownictwa medycznego

Każdy polski obywatel ma czuć się bezpiecznie wtedy, kiedy potrzebuje pomocy medycznej. Ma wiedzieć, że ta pomoc zostanie mu udzielona szybko, że będzie bezpieczny i że będzie to pomoc bezpłatna. Służba zdrowia to także służba ratownictwa medycznego. Jej częściowa prywatyzacja nie... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Finansowanie budżetowe służby zdrowia

Elementem polityki prorodzinnej, ale mającym także znacznie szerszy aspekt, jest przebudowa służby zdrowia. Chodzi tu o opiekę nad matką i dzieckiem, ale w równej mierze nad wszystkimi innymi pacjentami, a w szczególności tymi, którzy najczęściej korzystają z pomocy lekarskiej,... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Rozbudowa sieci przedszkoli

kategorie: Demografia, Rodzina

Dla młodych Polaków zachętą do zakładania rodzin i podejmowania decyzji o rodzicielstwie będzie także kontynuacja rozpoczętej przez naszych poprzedników rozbudowy sieci przedszkoli. Naszym celem jest, by były one bezpłatne, przynajmniej dla rodzin o niższych i średnich , a... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Budowa tanich mieszkań

Chodzi o budowę tanich mieszkań na działkach, które za symboliczną opłatą odstąpi państwo czy różne przynależne do niego instytucje. Mieszkania budowane w tym trybie z kredytów bankowych – co podkreślam – bo nie chodzi o wykorzystywanie środków budżetowych,... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Dodaktowe finansowanie R&D

Niemały strumień środków ma być skierowany na rozbudowę polskiego zaplecza badawczo-rozwojowego, m.in. związanego z rozwojem nano- i biotechnologii. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Powołanie funduszu inwestycyjnego wielkich firm państwowych

Duże niewykorzystane możliwości mają wielkie przedsiębiorstwa państwowe. Można je wykorzystać poprzez stworzenie funduszu inwestycyjnego. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Wzmocnienie BGK i Inwestycji Polskich oraz mechanizm lewarowania kapitału

Znaczne zasoby można znaleźć także poprzez umocnienie banku gospodarki krajowej, a także poprzez zmianę formuły działania dotychczasowego przedsiębiorstwa Polskie Inwestycje Rozwojowe, które chcemy nazwać Inwestycje Polskie. Wzmocnienie obydwu inwestycji, a także mechanizm lewarowania... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

System niskooprocentowanych pożyczek na cele rozwojowe

Chodzi o wykorzystanie stosowanego w Europie systemu LTRO (long-term refinancing operation), czyli niskoprocentowych pożyczek na cele rozwojowe, na wzór instrumentów finansowych stosowanych przez Europejski Bank Centralny. Zastosowanie tej metody wymaga dobrej współpracy z bankiem... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Optymalizacja inwestycji realizowanych ze środków europejskich

Środki europejskie są wykorzystywane w sposób wysoce nieefektywny. Nie ma powodów, by kilometr autostrady w Polsce kosztował tyle, co w najbardziej górzystych krajach Europy i jednocześnie by wiele z tych autostrad niemalże natychmiast domagało się naprawy, a firmy je budujące... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Zwiększenie udziału inwestycji w PKB powyżej 20%

Chodzi o znaczne zwiększenie udziału inwestycji w PKB. Wynosi on dziś ok. 20%, a to jest niewiele, także w porównaniu z krajami naszej części Europy. Na przykład Czechy w niektórych latach dochodziły do 30%. Chodzi więc o przedsięwzięcie realne. Nie projektujemy inwestycji... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Powołanie narodowego forum przedsiębiorców, wspierającego wspólpracę nauki i biznesu

Nauka musi ściśle współpracować z biznesem. Pomoże w tym narodowe forum przedsiębiorców, które powołamy przy prezesie Rady Ministrów. Musimy stworzyć także zaplecze naukowo-badawcze dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolnictwo zawodowe musi być dostosowane... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców

Mamy program, który doprowadzi do tego, że małe firmy będą stawać się średnimi, a średnie dużymi, a duże będą konkurowały na rynku globalnym. Ten program to m.in. podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców, którzy będą reinwestowali zarobione pieniądze... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Zmiana reguł zamówień publicznych

Wprowadzimy czytelne reguły odnoszące się do zamówień publicznych. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Wprowadzenie rozwiązań obniżających ryzyko rozpoczynania działalności gospodarczych

Zarówno przedsiębiorcy, jak i kandydaci na przedsiębiorców napotykają dziś na bardzo poważne przeszkody: brak kapitału własnego, brak zdolności kredytowych, szczególnie jeśli chodzi o tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, bariery biurokratyczne,... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego

kategorie: Gospodarka

Musimy podjąć wyzwania przyszłości, a te są jasne. Musimy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju, to znaczy przyspieszyć tempo wzrostu. (...) Musimy się wyrwać z pułapki średniego rozwoju, podnieść gospodarkę na nowy poziom, w którym podstawą wzrostu są inwestycje i innowacje,... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł

Ale już dzisiaj chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych stu dni naszych rządów:  podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł. (...) Mamy plan tworzenia wielkiej liczby nowych miejsc pracy, ale jego częścią musi być też zwiększenie popytu, nie... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób od 75 roku życia

Ale już dzisiaj chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych stu dni naszych rządów:  bezpłatne leki od 75. roku życia. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku

Ale już dzisiaj chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych stu dni naszych rządów: podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Obniżenie wieku emerytalnego

Ale już dzisiaj chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych stu dni naszych rządów: obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

500 zł na dziecko

Ale już dzisiaj chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych stu dni naszych rządów. Po pierwsze, 500 zł na dziecko, począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach – od pierwszego dziecka. Dziecko to nie koszt, to inwestycja. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Zwiększenie udziału inwestycji w PKB

Znaczne zwiększenie udziału inwestycji w PKB, bo dzisiejszy poziom 20 proc. to niewiele. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Audyt po pracach poprzedniego rządu

kategorie: Polityka

Obowiązkiem władzy jest podchodzić do swoich zobowiązań uczciwie i rozliczać się z tego, co się deklaruje. Przeprowadzimy audyt po pracach poprzedniego rządu. Powiemy Polakom, jaka jest sytuacja polskiego państwa. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Zabezpieczenie procesu legislacyjnego

kategorie: Polityka, Prawo

Potrzebne są zmiany odnoszące się do procesu legislacyjnego. Trzeba go zabezpieczyć przed błędami, a także przed pisaniem prawa pod dyktando lobbystów. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Amortyzacja inwestycji w ciągu roku

Trzeci zasób to kilkaset miliardów oszczędności przedsiębiorstw, które mogą być inwestowane. System zachęt inwestycyjnych, amortyzacja inwestycji w ciągu roku, a nawet podwójna amortyzacja przy inwestycjach innowacyjnych, powinny sprzyjać ich uruchomieniu. Dzięki... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Ulga inwestycyjna za wprowadzanie polskich technologii

Wprowadzenie ulgi inwestycyjnej dla tych, którzy będą chcieli wprowadzać w swoich firmach polskie technologie ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

Narodowy program zatrudnienia

kategorie: Praca, Rynek pracy

Narodowy program zatrudnienia, który zakłada 1,2 mln miejsc pracy dla młodych ludzi do 35. roku życia. ... więcej...

jeszcze nie ocenioneBeata Szydło

40% inwestycji lokalnych ma być realizowane przez miejscowe firmy

Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, tak, by znalazł się w niej zapis, że 40 proc. inwestycji wykonywanych lokalnie ma być realizowanych przez miejscowe firmy. ... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Losowe obietnice

Losowo wybrane niezrealizowane obietnice

  Metodyka

  Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

  Kontakt

  Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

  Motto Władzomierza

  Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

  Dołącz do społeczności

  Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

  Facebook     Twitter

  Partnerzy

  venu