Donald Tusk - kategoria: Budżet państwa

złamanaDonald Tusk

Zmiana składek zdrowotnych dla rolników

Od lutego 2012 r. zaproponujemy zgodnie z intencją tego orzeczenia, ale także w duchu sprawiedliwości społecznej, zmianę systemu w odniesieniu do rolników. Tak jak do tej pory państwo dalej ma zamiar opłacać, jeśli nasza intencja zostanie przyjęta, składkę za rolników o najniższych... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ograniczenie deficytu FUS

Ta zmiana pozwoli nam ograniczyć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społęcznych mniej więcej o 13 mld zł rocznie. Podkreślam jeszcze raz, skala dzisiaj przekracza 20 miliardów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Likwidacja ulgi podatkowej na Internet

Dlatego proponujemy, mając świadomość, że usługi internetowe relatywnie tanieją, likwidację ulgi na Internet. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Spadek długu publicznego

Jeśli chodzi o dług publiczny, zakładamy i temu podporządkujemy także nasze prace, że spadnie on w 2012 r. do 52 procent i będzie się systematycznie obniżać do 47 procent na koniec 2015 r. Według definicji krajowej długu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Nowa reguła budżetowa

Wdrożymy docelową regułę budżetową, która zwiąże limit wydawanych środków ze średniookresowym wzrostem gospodarczym. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Podniesienie nakładów na aktywizację seniorów

W czasie kadencji radykalnie podniesiemy nakłady na aktywizację seniorów. W 2012 roku wzrosną one z około 10 mln złotych do 60 mln złotych, w 2013 roku do 85 mln złotych, a w 2014 roku do 110 mln złotych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Ulga podatkowa na trzecie dziecko

Chcemy podwyższyć o 50 proc. ulgę prorodzinną na każde trzecie i kolejne dziecko. Ulga na dwoje pierwszych dzieci pozostaje bez zmian. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Kwotowa waloryzacja rent i emerytur

Proponujemy, aby każdego roku podejmować decyzję, tu w Wysokiej Izbie - i zaproponujemy to na rok 2012, aby przez jakiś czas waloryzacja rent i emerytur miała charakter kwotowy. (…) Wydaje się jednak, i taka jest moja intencja, że w ciągu najbliższych czterech lat co roku powinniśmy... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Utrzymanie waloryzacji rent i emerytur

Utrzymamy waloryzację na dotychczasowym poziomie, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby sięgnąć do kieszeni emerytów i rencistów, i wyciągać im pieniądze w tym trudnym czasie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Brak ulgi na pierwsze dziecko dla najbogatszych

Dlatego w rodzinach, w których dochód przekracza 85 tys. zł rocznie - mówimy w związku z tym o drugim progu podatkowym, przysługiwać będzie świadczenie, ta ulga prorodzinna w sytuacji, kiedy będzie co najmniej dwójka dzieci. Mówiąc ludzkim językiem, zamożni... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zwiększenie środków na leczenie

W 2012 roku środki przeznaczone na leczenie wzrosną o kolejne 3,5 mld złotych, do poziomu 61,5 mld złotych. ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Uruchomienie dotacji projakościowej dla uczelni

Od 2012 roku zacznie funkcjonować zapisana w budżecie państwa dotacja projakościowa dla uczelni, w sumie 230 mln złotych. Pieniądze te trafią do piętnastu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, uczelni niepublicznych realizujących studia doktoranckie oraz uczelni prowadzących 25 wyróżnionych... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Likwidacja dziennych lokat

Są już przygotowane konkretne przepisy, to kolejny punkt, które zamknie możliwość omijania podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Mówimy o tzw. dziennych lokatach przy podatku Belki ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Modernizacja armii

Utrzymamy na poziomie powyżej 25% udział wydatków majątkowych, a więc idących na modernizację armii, w budżecie MON, gwarantując armii stały dopływ nowoczesnego sprzętu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Dla najbogatszych brak 50 proc. kosztów uzyskania od umów autorskich

Odpisanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe wtedy, kiedy ten przychód, z tytułu tej działalności, nie przekracza 85 tys. zł rocznie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podatek od kopalin

Chcemy po pierwsze wyraźnie zwiększyć i unowocześnić daninę, którą w tej chwili pobieramy w niewystarczającym stopniu od wydobywanych bogactw naturalnych. Chodzi przede wszystkim o miedź i srebro. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wyjście z procedury nadmiernego deficytu w 2012 r.

Naszym celem jest tak czy inaczej w roku 2012 wyjście z procedury nadmiernego deficytu, co oznacza nie tylko założenie tego planu, ale także skonstruowanie budżetu w tych wariantach w takich sposób, aby osiągnąć zakładany przez nas pułap około 3 procent deficytu sektora finansów... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Becikowe nie dla najbogatszych

Utrzymujemy becikowe, ale będzie ono dotyczyło wyłącznie rodzin, których dochody nie przekraczają 85 tys. zł rocznie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podniesienie składki rentowej

Zaproponujemy w związku z tym podniesienie składki o 2 pkt procentowe po stronie pracodawców. ... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu