Donald Tusk - kategoria: Finanse publiczne

złamanaDonald Tusk

Zmiana składek zdrowotnych dla rolników

Od lutego 2012 r. zaproponujemy zgodnie z intencją tego orzeczenia, ale także w duchu sprawiedliwości społecznej, zmianę systemu w odniesieniu do rolników. Tak jak do tej pory państwo dalej ma zamiar opłacać, jeśli nasza intencja zostanie przyjęta, składkę za rolników o najniższych... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ograniczenie deficytu FUS

Ta zmiana pozwoli nam ograniczyć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społęcznych mniej więcej o 13 mld zł rocznie. Podkreślam jeszcze raz, skala dzisiaj przekracza 20 miliardów. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Uruchomienie programu operacyjnego dla nauki

W ramach nowego budżetu UE na lata 2014-2020 uruchomimy nowy, dedykowany nauce i innowacyjności program operacyjny finansowany z funduszy unijnych i budżetu państwa. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Likwidacja ulgi podatkowej na Internet

Dlatego proponujemy, mając świadomość, że usługi internetowe relatywnie tanieją, likwidację ulgi na Internet. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zysk z gazu łupkowego na emerytury

Do 2013 roku wprowadzimy rozwiązania gwarantujące Polsce wysokie przychody z wydobycia gazu łupkowego, które przeznaczymy na bezpieczeństwo przyszłych emerytur. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Spadek długu publicznego

Jeśli chodzi o dług publiczny, zakładamy i temu podporządkujemy także nasze prace, że spadnie on w 2012 r. do 52 procent i będzie się systematycznie obniżać do 47 procent na koniec 2015 r. Według definicji krajowej długu. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wykonanie zapisów „Paktu dla kultury”.

Wykonamy zapisy „Paktu dla kultury”, w którym zobowiązaliśmy się do podwyższenia finansowania kultury z budżetu państwa do co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych, poczynając od roku 2012 (bez środków europejskich i samorządowych). ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Nowy sposób na inwestycje mieszkaniowe

Zaproponujemy nową formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych, w ramach której osoby wynajmujące mieszkanie stopniowo spłacałyby koszt jego budowy, aż do nabycia pełnych praw własności. Program ten ma objąć osoby niemające zdolności kredytowej pozwalającej na zakup mieszkania... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie programu wsparcia biednych

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Ograniczenia liczby obywateli żyjących w warunkach wykluczenia społecznego. W tym celu zaproponujemy nowoczesny program wychodzenia z ubóstwa i wykluczenia, a także program kompleksowego wsparcia materialnego biedniejszych ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Zwiększenie skuteczności egzekwowania podatków

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju stawia sobie za zadanie: - Zwiększenie skuteczności egzekwowania podatków. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Urząd skarbowy będzie informował o płaconych podatkach

Urząd skarbowy poinformuje każdego z nas, ile i z jakiego tytułu zapłaciliśmy w ciągu roku podatku, z jakich ulg możemy skorzystać, a także ile zamierza nam zwrócić nadpłaconego podatku lub ile powinniśmy na jego konto dopłacić. Możliwy będzie także podgląd swojego konta online... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie Rady Ryzyka Systemowego

Wzmocnimy polski sektor bankowy m.in. przez stworzenie Rady Ryzyka Systemowego pod przewodnictwem Prezesa NBP, na wzór Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Nowa reguła budżetowa

Wdrożymy docelową regułę budżetową, która zwiąże limit wydawanych środków ze średniookresowym wzrostem gospodarczym. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Kredyt preferencyjny dla gospodarstw rodzinnych

Wprowadzimy preferencyjny kredyt konsolidacyjny (podobny do hipotecznego) dla gospodarstw rodzinnych chcących powiększyć areał, pod warunkiem prowadzenia rachunkowości rolniczej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

1 mld zł na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi

Przeznaczymy miliard złotych ze środków unijnych na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Umowa w Komisji Trójstronnej w sprawie redystrybucji środków społecznych

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Zawarcia w Komisji Trójstronnej umowy w sprawie redystrybucji środków publicznych na zadania społeczne, w tym przede wszystkim dla dobra rodzin z dziećmi, dającej wyraz nowej solidarności społecznej. - ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Płatność dopłat bezpośrednich dla rolników w wysokości 100%

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym w 2013 roku osiągniemy poziom płatności dopłat bezpośrednich dla rolników w wysokości 100%. Jednak ze względu na historyczne uwarunkowania (m.in. wysokość plonu referencyjnego), formalne zrównanie płatności nie oznacza, że polscy rolnicy będą... więcej...

złamanaDonald Tusk

Portal z interpretacją przepisów podatkowych

Stworzymy oficjalny portal internetowy Ministerstwa Finansów prezentujący pełne i aktualne informacje dotyczące interpretacji przepisów podatkowych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Ulga podatkowa na trzecie dziecko

Chcemy podwyższyć o 50 proc. ulgę prorodzinną na każde trzecie i kolejne dziecko. Ulga na dwoje pierwszych dzieci pozostaje bez zmian. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Obiniżony VAT na usługi i towary dla dzieci

Polskie Stronnictwo Ludowe będzie dążyć do szybkiego opracowania i wdrożenia programu profilaktyki zdrowotnej nad kobietą ciężarną oraz matką i dzieckiem. Zasadne jest rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego dla rodzin oraz wprowadzenie obniżonej stawki... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Stworzenie spółki Inwestycje Polskie z kapitałem 40 mld zł

Po pierwsze, przygotowaliśmy narzędzie bankowe i wymagające także dodatkowych instrumentów w postaci specjalnej spółki pod program zatytułowany Inwestycje Polskie. Operatorem będzie BGK. 40 miliardów złotych do 2015 roku znajdzie się jako kapitał dla BGK po to, aby w tym... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Kwotowa waloryzacja rent i emerytur

Proponujemy, aby każdego roku podejmować decyzję, tu w Wysokiej Izbie - i zaproponujemy to na rok 2012, aby przez jakiś czas waloryzacja rent i emerytur miała charakter kwotowy. (…) Wydaje się jednak, i taka jest moja intencja, że w ciągu najbliższych czterech lat co roku powinniśmy... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Utrzymanie waloryzacji rent i emerytur

Utrzymamy waloryzację na dotychczasowym poziomie, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby sięgnąć do kieszeni emerytów i rencistów, i wyciągać im pieniądze w tym trudnym czasie. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Inwestycja 60 mld zł w energetykę do 2020 r. Budowa bloków energetycznych w Turowie, w Opolu, w Puławach, w Blachowni, w Stalowej Woli, w Jaworznie, w Kozienicach, we Włocławku.

Spółki z udziałem Skarbu Państwa i rząd podejmują wspólnie decyzję o inwestycjach na wielką skalę dotyczącą sektora energetycznego. Ma to podwójne znaczenie. Po pierwsze, kontynuujemy ten wielki program bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Polski,... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Brak ulgi na pierwsze dziecko dla najbogatszych

Dlatego w rodzinach, w których dochód przekracza 85 tys. zł rocznie - mówimy w związku z tym o drugim progu podatkowym, przysługiwać będzie świadczenie, ta ulga prorodzinna w sytuacji, kiedy będzie co najmniej dwójka dzieci. Mówiąc ludzkim językiem, zamożni... więcej...

złamanaDonald Tusk

Większa rola dochodów własnych samorządów

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju stawia sobie za zadanie: - Wzmocnienie roli dochodów własnych samorządów gminnych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Likwidacja dziennych lokat

Są już przygotowane konkretne przepisy, to kolejny punkt, które zamknie możliwość omijania podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Mówimy o tzw. dziennych lokatach przy podatku Belki ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wprowadzenie bankowej opłaty ostrożnościowej

Wprowadzimy w przyszłej kadencji tzw. bankową opłatę ostrożnościową, uiszczaną przez instytucje prowadzące działalność bankową. Środki te będą kierowane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a nie do budżetu państwa, i będą mogły być używane – zamiast środków podatnika... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Linia kredytowa w MFW

Utrzymamy naszą Elastyczną Linię Kredytową w MFW. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Finansowanie armii na poziomie "NATOwskim"

Chcemy utrzymać ten tzw. wskaźnik NATO-wski. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

300 mld złotych z budżetu UE

Wynegocjujemy ponad 300 mld złotych w budżecie UE na lata 2014–2020 na nasz program inteligentnego rozwoju, który wesprzemy kolejnymi 100 mld złotych środków własnych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Dla najbogatszych brak 50 proc. kosztów uzyskania od umów autorskich

Odpisanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe wtedy, kiedy ten przychód, z tytułu tej działalności, nie przekracza 85 tys. zł rocznie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podatek od kopalin

Chcemy po pierwsze wyraźnie zwiększyć i unowocześnić daninę, którą w tej chwili pobieramy w niewystarczającym stopniu od wydobywanych bogactw naturalnych. Chodzi przede wszystkim o miedź i srebro. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Obniżenie stawki VAT do 22%

Obniżymy zasadniczą stawkę VAT do 22% w 2014 roku, kiedy światowy kryzys gospodarczy powinien ustąpić fazie ożywienia. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wyjście z procedury nadmiernego deficytu w 2012 r.

Naszym celem jest tak czy inaczej w roku 2012 wyjście z procedury nadmiernego deficytu, co oznacza nie tylko założenie tego planu, ale także skonstruowanie budżetu w tych wariantach w takich sposób, aby osiągnąć zakładany przez nas pułap około 3 procent deficytu sektora finansów... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zmiana sposobu finansowania budowy żłobków

Liczę na to, że 2015 problem opieki nad dzieckiem w Polsce rozwiążemy definitywnie. Dlatego proponujemy zmianę finansowania budowy żłobków. Mieliśmy wiele sygnałów od samorządów, że dotychczasowe współfinansowania są nie do wytrzymania szczególnie dla biednych... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Większe ulgi podatkowe za odkładanie na emeryturę

Zwiększymy ulgi podatkowe dla dobrowolnie odkładających na emeryturę Polaków do 6% dochodu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Program "Rodzina na swoim" do końca 2012 r.

Do końca 2012 roku będziemy kontynuować zmodyfikowany program „Rodzina na swoim”. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Rachunkowość dla rolników

Od 2013 roku dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Becikowe nie dla najbogatszych

Utrzymujemy becikowe, ale będzie ono dotyczyło wyłącznie rodzin, których dochody nie przekraczają 85 tys. zł rocznie. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podniesienie składki rentowej

Zaproponujemy w związku z tym podniesienie składki o 2 pkt procentowe po stronie pracodawców. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podwyżki dla policjantów i żołnierzy

I dlatego równocześnie zaproponujemy na początek w policji i w wojsku podwyżkę po około 300 zł dla każdego policjanta kwotowo i każdego żołnierza. Chcemy ją przeprowadzić w połowie roku z dniem 1 lipca.... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu