Donald Tusk - kategoria: Nauka

spełnionaDonald Tusk

Uruchomienie programu operacyjnego dla nauki

W ramach nowego budżetu UE na lata 2014-2020 uruchomimy nowy, dedykowany nauce i innowacyjności program operacyjny finansowany z funduszy unijnych i budżetu państwa. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ułatwienia dla firm studenckich skupionych w Inkubatorach

Studenci będą mieli możliwość m.in. przeniesienia kosztów ubezpieczeń społecznych oraz kosztów księgowo-prawnych na inkubator, wsparcia kadry naukowej uczelni i niezależnych ekspertów, uczestnictwa w szkoleniach z zakresu np. prawa patentowego, dostępu do infrastruktury... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wyłonienie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

kategorie: Nauka

Wyłonimy piętnaście Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, które dzięki najlepszej kadrze naukowej i studentom będą prowadzić prace naukowo-dydaktyczne na najwyższym, światowym poziomie. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Kontynuowanie badań nad zgazowaniem węgla i wychwytem CO2

kategorie: Energetyka, Nauka

Będziemy kontynuować badania nad możliwością podziemnego zgazowania węgla oraz tzw. wychwytu i magazynowania CO2. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Ogłosimy program „Granty na Start”

kategorie: Nauka

Ogłosimy program „Granty na Start” dla jednostek, które potrzebują dofinansowania na rozpoczęcie prac w nowo wybudowanych laboratoriach. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zwiększenie nakładów na badania

kategorie: Nauka

Systematycznie będziemy zwiększać budżety dwóch niezależnych agencji finansujących badania naukowe – Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2015 roku każda z nich będzie dysponowała sumą co najmniej 1,5 mld złotych na granty naukowe dla konsorcjów... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Podwyżki dla kadry akademickiej

kategorie: Nauka

Od 2013 roku, przez kolejne trzy lata, przeprowadzimy znaczące podwyżki wynagrodzeń kadry akademickiej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie Akademickich Inkubatorów Innowacyjności

Stworzymy Akademickie Inkubatory Innowacyjności. W ramach programu będziemy wspierać uczelnie wyższe w tworzeniu i rozwoju już istniejących Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Założenie Funduszu Innowacyjności

kategorie: Nauka

W 2012 roku założymy Polski Fundusz Innowacyjności na rzecz Badań i Rozwoju w przedsiębiorstwach, finansowany z pracującego majątku Skarbu Państwa. Fundusz będzie skierowany do innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

100 Diamentowych Grantów rocznie

Każdego roku 100 najwybitniejszych studentów w Polsce otrzyma „Diamentowy Grant” na realizację badań naukowych. ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Punkt doradztwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

kategorie: Nauka

Otworzymy punkt doradztwa dla naukowców, wynalazców i przedsiębiorców w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Uruchomienie dotacji projakościowej dla uczelni

Od 2012 roku zacznie funkcjonować zapisana w budżecie państwa dotacja projakościowa dla uczelni, w sumie 230 mln złotych. Pieniądze te trafią do piętnastu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, uczelni niepublicznych realizujących studia doktoranckie oraz uczelni prowadzących 25 wyróżnionych... więcej...

złamanaDonald Tusk

Czasowe zamrożenie podatku od praw autorskich

kategorie: Podatki, Nauka

Podatek od praw autorskich do wynalazku zostanie zamrożony aż do czasu uzyskania dochodów ze sprzedaży produktu. ... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu