Donald Tusk - kategoria: Prawo

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie programu "Wolontariat Sportowy"

kategorie: Sport, Prawo, Samorząd

Opracujemy i zrealizujemy program „Wolontariat Sportowy”, którego celem będzie prowadzenie działań, w tym m.in. kampanii społecznych oraz dofinansowanie przedsięwzięć organizacji pozarządowych, służących aktywizacji oraz wsparciu osób z różnych grup wiekowych... więcej...

złamanaDonald Tusk

Uchwalenie ustawy regulującej badania kliniczne

kategorie: Zdrowie, Prawo

Uchwalimy kompleksową ustawę regulującą badania kliniczne. Listy prowadzonych badań będą jawne, a kwalifikacja pacjentów, którzy chcą w nich uczestniczyć, będzie odbywać się na jasnych zasadach. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Likwidacja NIP i PIT

W ślad za likwidacją NIP zniesiemy deklarację PIT, zdejmując tym samym z Polaków uciążliwy obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Możliwość podróżowania samochodem bez dokumentów

kategorie: Prawo, Biurokracja

Zlikwidujemy obowiązek noszenia przez kierowcę przy sobie dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy, które policja i inne służby będą mogły skontrolować, łącząc się elektronicznie z odpowiednim urzędem. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie odnawialnych umów sezonowych

kategorie: Prawo, Praca

Wprowadzimy do kodeksu pracy odnawialne umowy sezonowe dla pracowników, co zwiększy stabilność zatrudnienia wśród młodych. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Internetowe opiniowanie projektów rządu

Zaprosimy wszystkich do interaktywnego opiniowania projektów i pomysłów rządu od najwcześniejszego etapu. Wykorzystamy Internet i portale społecznościowe do aktywnej moderacji dyskusji nad projektami rządowymi i poselskimi. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy

kategorie: Prawo, Praca

Chcielibyśmy także przywrócić niektóre formy elastycznego czasu pracy, które nieźle się sprawdziły w czasie pierwszego pakietu antykryzysowego w roku 2009. Myślę tutaj o wydłużeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, do wprowadzenia ruchomego czasu pracy.... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Uznanie kwalifikacji pielęgniarek przez inne kraje UE

kategorie: Zdrowie, Prawo

Doprowadzimy do uznania przez kraje Unii Europejskiej kwalifikacji polskich pielęgniarek bez konieczności odbywania dodatkowych studiów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie przepisów eleminujących dyskryminację kobiet

Wzorem krajów najbardziej rozwiniętych wprowadzimy przepisy gwarantujące kobietom „równą płacę za równą pracę”, eliminując dyskryminację kobiet w miejscu pracy. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Wprowadzenie sprawdzania efektów ustaw

Każda ustawa będzie zawierała zapis o obowiązku przeglądu jej efektów przez parlament po maksymalnie trzech latach obowiązywania, tak aby można było porównać założenia ze skutkami. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Powołanie pogotowia antybiurokratycznego

kategorie: Prawo, Biurokracja

Powołamy biuro interwencyjne (pogotowie antybiurokratyczne) pod kierownictwem pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów, które będzie zbierało skargi obywateli na absurdy biurokratyczne i na bieżąco interweniowało w urzędach i instytucjach, wymuszając uproszczenie i przyspieszenie załatwiania... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ograniczenie dostępu do billingów

Radykalnie ograniczymy dostęp służb specjalnych i policyjnych do bilingów obywateli oraz zwiększymy kontrolę nad wykorzystywaniem podsłuchów. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wdrożenie Systemu Dozoru Elektronicznego

Zakończymy wdrażanie Systemu Dozoru Elektronicznego tak, by objął 7 500 skazanych (w wymiarze dziennym i miesięcznym). ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Ułatwienie rejestracji firm

kategorie: Prawo, Biurokracja

Zmniejszymy liczbę procedur wymaganych przy rejestracji firmy poprzez integrację systemów informatycznych administracji publicznej. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Uproszczenie prawa upadłościowego

kategorie: Prawo

Uprościmy prawo upadłościowe tak, aby postępowania skróciły się do poziomu średniej OECD. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zlikiwidowanie odrębnej procedury gospodarczej w sądach

Zlikwidujemy odrębną procedurę gospodarczą w postępowaniu sądowym. Spory między przedsiębiorcami będą rozpatrywane w takim samym trybie, jak spory między innymi obywatelami, co znacznie przyspieszy ich rozstrzyganie. ... więcej...

w realizacjiDonald Tusk

Wprowadzenie egzekucji drogą elektroniczną

Umożliwimy wierzycielowi wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną w innych przypadkach niż te, w których wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wprowadzenie elektronicznego tytułu egzekucyjnego

Zastąpimy tradycyjny bankowy tytuł egzekucyjny tytułem elektronicznym. W ślad za tym zinformatyzujemy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Dochodzenie roszczeń za błędy medyczne bez sądów

kategorie: Zdrowie, Prawo

Już za kilka miesięcy (styczeń 2012) pacjent będzie miał prawo dochodzenia roszczeń za niepożądane skutki działań medycznych z pominięciem żmudnej i długotrwałej drogi sądowej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Utworzenie publicznych baz pełnomocników sądowych

kategorie: Prawo, Sądownictwo

Ustanowimy na potrzeby postępowania sądowego publiczne bazy danych zawodowych pełnomocników. Zapewni to możliwość weryfikacji pełnomocników zawodowych w automatyczny sposób. ... więcej...

kompromisDonald Tusk

Ułatwienie odbioru paszportu

kategorie: Prawo, Biurokracja

Stworzymy system, dzięki któremu paszport będzie można odebrać w dowolnym miejscu w kraju lub otrzymać go bezpośrednio, pocztą do domu. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie elektronicznego dowodu osobistego

Od 2013 roku wprowadzimy elektroniczny dowód osobisty (pl.ID). Dzięki bezpłatnemu podpisowi elektronicznemu zapisanemu w dowodzie kontakt z urzędami będzie o wiele prostszy. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Nieodpłatne odpracowywanie kar przez więźniów

kategorie: Prawo, Więziennictwo

Wprowadzimy przepisy, zgodnie z którymi niektórzy przebywający w zakładach karnych (osadzeni za nieuiszczenie kary finansowej) będą nieodpłatnie odpracowywali swoją karę pracą, będą to np. prace związane z zabezpieczeniem przed powodzią czy sprzątanie lasów. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Deregulacja zawodów prawniczych

kategorie: Prawo, Deregulacja

Poszerzymy grupę osób, które mogą przystąpić do egzaminu zawodowego bez odbywania aplikacji. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wydłużenie refundacji zestawów infuzyjnych do 26 roku życia

Wydłużymy refundację zestawów infuzyjnych do 26 roku życia, co umożliwi młodzieży po 18 roku życia korzystanie z pompy insulinowej. ... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu