Donald Tusk - kategoria: Szkolnictwo wyższe

w realizacjiDonald Tusk

Punkty przedszkolne na uczelniach

Na każdej dużej uczelni powstanie punkt przedszkolny. Studenci, którzy zostają rodzicami w trakcie studiów, lub zatrudnieni na uczelni młodzi naukowcy otrzymają możliwość skorzystania z takiego udogodnienia. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Założenie fundacji na rzecz staży

Wspólnie z pracodawcami założymy fundację na rzecz staży w wiodących firmach działających w Polsce dla studentów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ułatwienia dla firm studenckich skupionych w Inkubatorach

Studenci będą mieli możliwość m.in. przeniesienia kosztów ubezpieczeń społecznych oraz kosztów księgowo-prawnych na inkubator, wsparcia kadry naukowej uczelni i niezależnych ekspertów, uczestnictwa w szkoleniach z zakresu np. prawa patentowego, dostępu do infrastruktury... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Wykładowcy oceniani przez studentów

Od roku akademickiego 2011/2012 we wszystkich uczelniach studenci będą oceniać wykładowców, a oceny te będą brane pod uwagę jako jeden z elementów okresowej oceny wykładowcy. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie baz stancji prywatnych

Stworzymy akademickie bazy prywatnych stancji, których właściciele w zamian za gwarantowany całoroczny ryczałtowy dochód oferowaliby studentom niższe od komercyjnych ceny wynajmu mieszkań. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie Akademickich Inkubatorów Innowacyjności

Stworzymy Akademickie Inkubatory Innowacyjności. W ramach programu będziemy wspierać uczelnie wyższe w tworzeniu i rozwoju już istniejących Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Zmiany przy recenzjach i obronach prac licencjackich i magisterskich

Od 1 stycznia 2012 roku studenci będą mieli wgląd do recenzji swoich prac dyplomowych i magisterskich, a obrona, na życzenie studentów, będzie mogła mieć charakter publiczny. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Reforma systemu stypendialnego

W roku akademickim 2011/2012 zreformujemy system stypendialny, tak aby większa liczba studentów miała dostęp do stypendiów socjalnych, a stypendia naukowe były wyższe. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Likwidacja opłat pobieranych przez uczelnie

Od października 2011 roku zlikwidowane zostaną opłaty pobierane od studentów przez uczelnie: za egzamin poprawkowy, komisyjny, dyplomowy, wpis na kolejny semestr i rok studiów, wydanie suplementu do dyplomu, ocenę pracy dyplomowej i wydanie dziennika praktyk zawodowych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stypendia dla studentów I roku

Najlepsi maturzyści już od pierwszego roku studiów będą otrzymywać stypendia naukowe na podstawie wyników matur. Rozwiązanie ma funkcjonować od roku akademickiego 2012/2013. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

Powołanie funduszu „Generacja Przyszłości”

Powołamy specjalny fundusz konkursowy „Generacja Przyszłości”, finansujący udział wybitnie uzdolnionej młodzieży w prestiżowych, międzynarodowych konkursach. ... więcej...

spełnionaDonald Tusk

100 Diamentowych Grantów rocznie

Każdego roku 100 najwybitniejszych studentów w Polsce otrzyma „Diamentowy Grant” na realizację badań naukowych. ... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu