Donald Tusk - obietnica

spełnionaDonald Tusk

Becikowe nie dla najbogatszych

Utrzymujemy becikowe, ale będzie ono dotyczyło wyłącznie rodzin, których dochody nie przekraczają 85 tys. zł rocznie.

źródło: Exposé Premiera Donalda Tuska wygłoszone w Sejmie w dniu 18 listopada 2011 (s. 7)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-06-27 04:02:37

27 marca 2012 roku rząd przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zgodnie z zapowiedzią zawartą w expose premiera, zmieniła zasady otrzymywania becikowego, tak aby nie trafiało ono do najbogatszych rodziców. Została ona uchwalona przez Sejm w październiku ubiegłego roku, a w jej wyniku wprowadzone zostało kryterium dochodowe w wysokości 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jest to kwota odpowiadająca dochodom osiąganym przez rodziców, którzy mieszczą się w pierwszym progu podatkowym.

Kryterium to obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku i dotyczy osób ubiegających się o becikowe na wszystkie dzieci urodzone po tej dacie. Ze względu na krótki jeszcze czas obowiązywania tej zmiany, nie ma jeszcze danych pozwalających na stwierdzenie, na ile zmiana ta ograniczyła liczbę przyznawanych świadczeń.

Źródło: ustawa z 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255)

 

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu