Donald Tusk - obietnica

złamanaDonald Tusk

Budowa 1000 Świetlików

kategorie: Kultura

Na podobieństwo 1800 Orlików wybudujemy 1000 Świetlików – centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 17, 68-69)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-06-28 01:03:24

Obietnica nie została spełniona z powodu braku Funduszy. „Ze względu na trudną sytuację budżetu państwa wynikającą z międzynarodowych zobowiązań kraju (Polska objęta jest procedurą nadmiernego deficytu, co wymaga obniżenia w sposób trwały i wiarygodny deficytu sektora finansów publicznych) oraz zobowiązania budżetu państwa w 2010 i 2011 roku (walka ze skutkami powodzi w 2010 roku), nie było możliwe zaplanowanie środków na program wieloletni i utrzymanie obiektów. Cele, które zostały w nim ujęte, przede wszystkim: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych są realizowane poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zostały zaplanowane do realizacji w następcy programu Kapitał Ludzki na lata 2014-2020”
 

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1BE55353

 

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu