Donald Tusk - obietnica

spełnionaDonald Tusk

Deregulacja zawodów prawniczych

kategorie: Prawo, Deregulacja

Poszerzymy grupę osób, które mogą przystąpić do egzaminu zawodowego bez odbywania aplikacji.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 136)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-06-30 07:58:39

Zawody prawnicze znalazły się w pierwszej transzy deregulacyjnej.

W przypadku adwokatów jak i radców prawnych o wpis na listę osób wykonujących zawód bez odbycia aplikacji i złożenia egzaminu będą mogły się ubiegać osoby:
- które przez okres co najmniej 3 lat wykonywały zawód komornika;
- które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę, przez okres co najmniej 3 lata były zatrudnione m.in. w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego, bądż wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej.

Do egzaminu zawodowego adwokackiego i radcowskiego bez konieczności odbywania aplikacji będą mogły się zaś starać osoby:
- które przez co najmniej 4 lat zatrudnione na stanowisku m.in. referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora;
- przez co najmniej 4 lata wykonujące na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej;
- przez co najmniej 4 lata zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonujące czynności wymagające wiedzy prawniczej czynności.

Notariat:

Uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu notarialnego bez wymogu odbycia aplikacji notarialnej będą osoby:
- przez 3 lata stosujące prawo;
- które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw i rozporządzeń;

- które przez okres 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat wykonywały w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.

Komornicy:

Uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu komorniczego bez odbycia aplikacji komorniczej będą osoby:
- które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej w kancelarii adwokackiej, radcowskiej, bądź notarialnej.

Uprawnionymi do rozpoczęcia asesury komorniczej bez wymogu odbycia aplikacji komorniczej oraz złożenia egzaminu komorniczego będą osoby:
- które ukończyły aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską lub notarialną i zdały wymagany egzamin;
- które były zatrudnione co najmniej 3 lata na stanowisku m.in. referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego.

Uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu komorniczego bez wymogu odbycia aplikacji komorniczej będą osoby:
- które przez 3 lata stosowały prawo.

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu