Donald Tusk - obietnica

spełnionaDonald Tusk

Dodatkowe środki na biblioteki

kategorie: Edukacja, Kultura

W latach 2011–2015 razem z samorządami przeznaczymy 375 mln złotych na rozbudowę infrastruktury bibliotecznej, budowę nowych bibliotek, wyposażenie już istniejących bibliotek w dostęp do szerokopasmowego Internetu.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 61)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2015-01-30 12:12:04

Istnieje kilka programów, które przeznaczone są na modernizację bibliotek.

Program małych grantów (2009-2010)
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił w latach 2009-2010 program małych grantów pod nazwą „Infrastruktura bibliotek”. Celem programu było podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez ich modernizację architektoniczną  i zakup wyposażenia. Operatorem programu był Instytut Książki.
- Budżet programu w latach 2009-2010 wyniósł 7,5 mln zł.

- Decyzję o przyznaniu dotacji  otrzymało 190 bibliotek gminnych. 
- Za przyznane środki wyremontowano lub wyposażono 465 placówek bibliotecznych. 
- Dotacje trafiły do bibliotek ze wszystkich województw.

W 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął również kroki zmierzające do uruchomienia infrastrukturalnej części programu Biblioteka+ jako specjalnego wieloletniego programu rządowego wspierającego inwestycje realizowane w bibliotekach gminnych. 20 września 2010 program został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w ramach szerszego projektu ministra kultury pod nazwą KULTURA+, obejmującego również digitalizację księgozbiorów.  12 października 2010 program został przyjęty przez Radę Ministrów w drodze uchwały. 17 lutego 2011 roku nastąpiło ogłoszenie programu KULTURA+.


Program Wieloletni KULTURA+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”  2011 – 2015
Od lutego 2011 r. działa Program Wieloletni KULTURA+, którego jednym z priorytetów jest „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.  Celem programu jest  przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Środki finansowe w ramach tego priorytetu mogą być przeznaczone na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach miejskich.

Na realizację programu w latach 2011 - 2015 rząd przeznaczył  150 mln zł. Na dziś, 194 gminne biblioteki publiczne w siedmiu naborach złożyły wnioski na łączną kwotę 121 711 577, 90 zł.

Szkolenia dla bibliotekarzy
Unowocześnienie polskich gminnych bibliotek publicznych nie jest  możliwe bez uzyskania przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. W tym celu stworzony został program szkoleniowy obejmujący między innymi szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi.
Program został obliczony na 3 lata (2010 – 2012). Dotacje w ramach programu były przyznawane wojewódzkim bibliotekom publicznym, które organizowały szkolenia i prowadziły rekrutację wśród bibliotekarzy w poszczególnych regionach. W ramach programu przeszkolonych zostało 2 158  bibliotekarzy, a całkowity budżet szkoleń wyniósł 6 mln zł.

2010
- W 2010 roku na dotacje przeznaczono 3 mln zł. 
- Przeszkolono blisko 972 bibliotekarzy. 
- W szkoleniach wzięło także udział ponad 20 pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sprawy kultury.
2011
- W roku 2011 budżet programu wyniósł 1,5 mln zł. 
- Przeszkolono 587 bibliotekarzy ze wszystkich województw.

2012
- W roku 2012 budżet programu wynosi ł 1,5 mln zł. 
- Przeszkolonych zostało blisko 600 bibliotekarzy

Internetyzacja
Na podstawie praktyki innych krajów europejskich należy przyjąć, że każda biblioteka gminna powinna dysponować łączem internetowym o odpowiedniej przepustowości. Spełnienie tego wymogu jest konieczne dla realizowania wizji biblioteki nowoczesnej, będącej miejscem dostępu do współczesnego świata multimediów dla każdego zainteresowanego mieszkańca gminy.
Program internetyzacji polskich bibliotek publicznych to efekt porozumienia, jakie 23 lipca 2012 roku zawarło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska. Porozumienie jest przedłużeniem programu internetyzacji bibliotek publicznych z 2009 roku. Orange Polska (wówczas Grupa TP) zadeklarowała w nim bezpłatne podłączenie Internetu do wszystkich gminnych bibliotek publicznych. Z oferty do tej pory skorzystało ponad 3500 placówek, dzięki czemu ich użytkownicy mają swobodny dostęp do cyfrowego świata.

MAK+
MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki, subwencjonowanym przez MKiDN. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej.
Zintegrowany system biblioteczny MAK+ jest programem rekomendowanym przez Krajową Radę Biblioteczną do wdrażania w bibliotekach publicznych.
Do 26 czerwca 2013 r. program MAK+ został zainstalowany w 1 184 bibliotekach w Polsce i poza jej granicami.

 

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu