Donald Tusk - obietnica

spełnionaDonald Tusk

Płatność dopłat bezpośrednich dla rolników w wysokości 100%

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym w 2013 roku osiągniemy poziom płatności dopłat bezpośrednich dla rolników w wysokości 100%. Jednak ze względu na historyczne uwarunkowania (m.in. wysokość plonu referencyjnego), formalne zrównanie płatności nie oznacza, że polscy rolnicy będą otrzymywali wsparcie równe wysokości pomocy otrzymywanej w innych krajach UE.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 181)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2014-01-17 04:07:55

Przy tej obietnicy warto sobie zadać pytanie co ona właściwie znaczy. Dopłaty bezpośrednie dla rolników różnią się w poszczególnych krajach i tego na razie raczej nikt nie zmieni, ponieważ taki ruch wymagałby reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Na chwilę obecną rolnik z Francji czy Niemiec dostaje większe dopłaty niż ten z Polski, z kolei ten dostaje więcej niż jego odpowiednik z np. Łotwy.

O co więc chodzi z tymi 100 procentami? Ministerstwo rolnictwa wyjaśniło DGP, że płatności stosowane w nowych państwach członkowskich UE podlegały stopniowemu dochodzeniu do pełnego poziomu (tzw. zasada phasing-in). W związku z tym ich poziom wzrasta corocznie do momentu osiągnięcia wartości 100 proc. płatności z budżetu unijnego. Wspomniane zwiększanie płatności bezpośrednich odnosi się do całkowitej kwoty przeznaczonej na to wsparcie, określonej dla danego państwa członkowskiego.

Natomiast roczna pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie bezpośrednie w nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce, ustanawiana jest zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi oraz w oparciu o historyczne wielkości produkcji, takie jak: plony referencyjne zbóż, powierzchnia upraw polowych (np. zboża, rośliny oleiste, rośliny wysokobiałkowe), liczba zwierząt, określone w akcie przystąpienia oraz w późniejszych przepisach wspólnotowych, w odniesieniu do każdej płatności bezpośredniej. Oznacza to, że porównywanie poziomu osiągniętego w ramach phasing-in, a także stawek poszczególnych płatności, ze wsparciem w innych państwach członkowskich nie oddaje przedstawionego w Traktacie Akcesyjnym sposobu kształtowania się płatności bezpośrednich wyrażonego w procentach.

Jednocześnie należy podkreślić, że Polska od początku, tj. od roku 2004 r. stosuje dodatkowe wsparcie z budżetu krajowego (tzw. krajowe uzupełniające płatności bezpośrednie, a od 2013 r. – przejściowe wsparcie krajowe). Dzięki temu, iż wsparcie to dotychczas stosowane było w maksymalnej dopuszczonej wysokości, już od 2010 r. łączna kwota płatności unijnych i krajowych osiąga ww. poziom 100 proc.

 

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu