Donald Tusk - obietnica

spełnionaDonald Tusk

Podwyższenie wieku emerytalnego

Proponujemy zatem, aby od roku 2013, a więc praktycznie od zaraz, stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Finalnie do 67 roku życia. (…) W związku z tym proponujemy następujący system: co cztery miesiące wiek emerytalny będziemy przesuwać o kolejny miesiąc, co oznacza, że z każdym rokiem pracować będziemy dłużej o trzy miesiące. Co będzie oznaczało, że ten poziom 67 w przypadku meżczyzn osiągniemy w roku 2020 , a dla kobiet w roku 2040.

źródło: Exposé Premiera Donalda Tuska wygłoszone w Sejmie w dniu 18 listopada 2011 (s. 14)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-06-30 11:19:06

Od 1 stycznia 2013 r. rozpoczęło się stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W efekcie tych zmian mężczyźni w 2020 roku będą przechodzić na emerytury po ukończeniu 67 roku życia, zaś kobiety osiągną ten wiek w 2040 roku. Tym samym dopiero w tych latach nastąpi zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Do tego czasu będzie funkcjonować system oparty na indywidulanym mechanizmie ustalania przejścia na emeryturę. Data określająca nabycie prawa do świadczenia będzie bowiem zależeć od roku i miesiąca narodzin. Mechanizm został tak opracowany, że wiek emerytalny dla kolejnych roczników jest podwyższany co kwartał o miesiąc. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości kto i jak długo będzie musiał pracować, ustawodawca enumeratywnie wymienił wiek, którego przekroczenie daje możliwość ubiegania się o to świadczenie. Jednocześnie obowiązują dwie tabele: jedna dla kobiet, druga dla mężczyzn.
UWAGA! Zmiana w stosunku do tej zapowiedzianej w expose polega na tym, że cztery miesiące zamieniono na trzy. Tym samym wiek emerytalny jest podnoszony o 4, a nie o 3 miesiące w ciągu roku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 r., poz. 637)

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu