Donald Tusk - obietnica

złamanaDonald Tusk

Powołanie koordynatora ds. gazu łupkowego

kategorie: Energetyka, Polityka

Powołamy rządowego koordynatora do spraw gazu łupkowego, którego zadaniem będzie jak najszybsze doprowadzenie do komercyjnej eksploatacji złóż w Polsce.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 79)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-07-12 09:54:19

Pomysł –choć zyskał wsparcie firm poszukujących gazu łupkowego – od początku budził wiele kontrowersji wśród polityków, doprowadził również do spięć w samym rządzie. Zgodnie z założeniem funkcję tę miał pełnić Piotr Woźniak, wiceminister środowiska i główny geolog kraju. Do jego zdań miało należeć m.in. przygotowanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania i wydobycia ropy i gazu, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych. Choć rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2012 r. o ustanowieniu pełnomocnika rządu ds. rozwoju wydobycia węglowodorów (Dz. Ust. z 2012 r., poz. 807)weszło w życie27 lipca minionego roku (http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/9/1942/Pelnomocnik_Rzadu_do_spraw_rozwoju_wydobywania_weglowodorow.html), przepis nigdy nie został zrealizowany. Woźniak nie dostał od premiera nominacji i już nie dostanie. Kontrowersje wzbudziły bowiem kompetencje, jakie miałyby mu przysługiwać.Według przedstawicieli rządu kolidowałyby one nie tylko z uprawnieniami resortu skarbu, spraw zagranicznych, czy gospodarki, ale nawet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sumie do liczącego kilka stron projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska pozostałe resorty zgłosiły kilkadziesiąt stron uwag. W praktyce rolę koordynatora ds. gazu łupkowego przejął kierowany przez ministra gospodarki rządowy zespół ds. energetyki.

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu