Donald Tusk - obietnica

w realizacjiDonald Tusk

Prawo i przedsiębiorczość w liceach

kategorie: Edukacja

Do programu nauczania w liceach wprowadzimy elementy nauczania prawa oraz przedsiębiorczości, aby krzewić kulturę zaradności, zrozumienie procesów gospodarczych i wspierać tym samym wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 33)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-08-14 07:13:53

Nauka przedsiębiorczości jest zapisana w nowej podstawie programowej. Oprócz min. 60 godzin podstaw przedsiębiorczości (czyli analogicznie jak dotychczas 2 godziny tygodniowo/cykl kształcenia), uczniowie mają możliwość uczestnictwa w nowym przedmiocie uzupełniającym "Ekonomia w praktyce", w wymiarze 1 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia. Treści nauczania dotyczące prawa zostały w szczególności uwzględnione w podstawie programowej przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum) oraz IV etapu edukacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne). Zgodnie z określonymi w podstawie programowej „wiedzy o społeczeństwie” celami uczniowie powinni zostać przygotowani do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie obywatelskim, narodzie. Z tego względu podstawa programowa uwzględnia treści nauczania i umiejętności najbardziej przydatne w codziennym życiu młodego człowieka zarówno przed, jak i po osiągnięciu pełnoletniości.  

Takie kształcenie nastawione na uczestnictwo polega m.in. na:

- systematycznym odnoszeniu omawianego materiału do doświadczeń i obserwacji uczniów, zachęcaniu do dzielenia się nimi,

- krytycznym podejściu do omawianych treści i wykorzystywanych źródeł,

- odwoływaniu się do różnych punktów widzenia i wskazywaniu argumentów „za" i "przeciw” w rozwiązywaniu problemów życia publicznego,

- korzystaniu z metod aktywizujących uczniów: rozwiązywania problemów, analizy przypadku, debaty i dyskusji, odgrywania ról, burzy mózgów,

- organizowaniu samodzielnej – indywidualnej i zespołowej – pracy uczniów

oraz publicznej prezentacji jej wyników poprzez wykorzystanie metody zespołowego projektu uczniowskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz z przedstawicielami środowisk prawniczych podejmują pro bono inicjatywy mające na celu wspieranie edukacji prawniczej w szkołach poprzez prowadzenie przez prawników – ekspertów  zajęć z uczniami. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 13 lutego 2013 r. pomiędzy ministrami: edukacji narodowej i sprawiedliwości oraz prezesami: Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej i Stowarzyszenia Sędziów „Themis” od drugiego semestru roku szkolnego 2012/2013  do zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w ramach drugiej edycji programu „Edukacja prawna w szkołach” prowadzono zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych. Celem programu było  poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie jej z  zasadami porządku prawnego oraz przekazanie praktycznej wiedzy prawniczej. Dotychczas w programie wzięło udział 189 szkół.

W najbliższym czasie planowana jest realizacja kolejnej, trzeciej edycji programu. 

 

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu