Donald Tusk - obietnica

spełnionaDonald Tusk

Reforma systemu stypendialnego

W roku akademickim 2011/2012 zreformujemy system stypendialny, tak aby większa liczba studentów miała dostęp do stypendiów socjalnych, a stypendia naukowe były wyższe.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 39)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-11-24 11:35:31

Reforma szkolnictwa wyższego wprowadziła zmiany w stypendiach. Największą z nich jest likwidacja stypendiów za wyniki w nauce i w sporcie. W ich miejsce wprowadzone zostało tzw. stypendium rektora. Przysługuje ono 10 proc. najlepszych studentów na danym roku, co powinno przynajmniej na niektórych kierunkach zmniejszyć pulę potencjalnych stypendystów i przełożyć się na wysokość stypendium. Dla przykładu, w roku akademickim 2013/2014, 2 proc. najlepszych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dostaje miesięcznie 760 zł.
Zmieniły się także zasady przyznawania stypendium socjalnego. Przede wszystkim uczelnie otrzymały nowe wytyczne co do sposobu podziału dotacji, jaką corocznie otrzymują na stypendia. Teraz na stypendia socjalne ma być przeznaczane minimum 60 proc. dotacji (wcześniej miało to być min. 50 proc.). Następnie o 30 proc. zwiększono próg finansowy, który gwarantuje przyznanie stypendium socjalnego. Obecnie wynosi on 592,8 zł, wobec 351 zł przed zmianą. Wraz z nim zwiększyła się maksymalna wartość dochodu, przy której uczelnie mogą przyznawać stypendia socjalne – z 602 zł do 850,2 zł. Dodatkowo przy wyliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenci nie muszą już brać pod uwagę otrzymywanych przez siebie stypendiów, np. międzynarodowych. Prawo uwzględnia także możliwość przyznania stypendium w sytuacji, kiedy niemożliwe jest ustalenie dochodów na osobę w rodzinie, np. na skutek skomplikowanej sytuacji. Wtedy do wniosku student może załączyć odpowiednie oświadczenia z pomocy społecznej.
Warto jednak zauważyć, że liczba stypendiów socjalnych nie wzrosła bezwarunkowo na każdej uczelni. Np. w sprawozdaniu rocznym za 2011 r. rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza wskazuje, że zmiana sposoby wydatkowania dotacji na stypendia nie wpłynęła na ilość przyznanych stypendiów socjalnych, bowiem poznańska uczelnia już wcześniej przeznaczała na tej cel 67 proc. dotacji.

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu