Donald Tusk - obietnica

złamanaDonald Tusk

Stworzenie Akademickich Inkubatorów Innowacyjności

Stworzymy Akademickie Inkubatory Innowacyjności. W ramach programu będziemy wspierać uczelnie wyższe w tworzeniu i rozwoju już istniejących Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 54)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-12-17 11:41:44

Ostatecznie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności” Ministerstwo Nauki i Szkoolnictwa Wyższego ustanowiło komunikatem z 26 lipca 2013 r. pilotaż kierowany do podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących działania w zakresie komercjalizacji wyników badań, w szczególności uczelni, jednak z wyłączeniem przedsiębiorców.
Konkurs w ramach przedsięwzięcia został ogłoszony 1 sierpnia, termin składania wniosków w ramach konkursu upłynął 10 października. Wpłynęło na niego łącznie 21 wniosków. Obecnie trwa ich ocena merytoryczna przeprowadzana przez zespół oceniający powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 15 listopada br. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na początku kolejnego roku.
Jeden z warunków otrzymania dofinansowania w ramach przedsięwzięcia zakłada, że działania nim objęte nie są finansowane ze środków europejskich lub krajowych na naukę. Wymóg 15 zgłoszeń i wdrożenia 4 technologii ma na celu selekcję podmiotów, które posiadają już osiągnięcia i doświadczenie w zakresie komercjalizacji. To, że nie są to założenia nadmiernie wygórowane, potwierdza fakt, że aż 20 uczelni pozytywnie przeszło selekcję formalną konkursu.
Resort nauki widzi "Inkubator Innowacyjności" jako uzupełnienie działań prowadzonych dotychczas w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników badań przez MNiSW i NCBR, przy czym „II” wspiera proces komercjalizacji prowadzony bezpośrednio na uczelniach.

Chociaż każdy program mający na celu wsparcie innowacyjności należy przyjmować z otwartymi rękoma, to jednak II nie jest skierowany do przedsiębiorstw, co wyklucza także wsparcie startupów. Z tego względy obietnicę oceniamy jako złamaną.

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu