Donald Tusk - obietnica

kompromisDonald Tusk

Ułatwienie odbioru paszportu

kategorie: Prawo, Biurokracja

Stworzymy system, dzięki któremu paszport będzie można odebrać w dowolnym miejscu w kraju lub otrzymać go bezpośrednio, pocztą do domu.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 144)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-06-30 08:00:04

17 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych, dzięki której wnioski o wydanie paszportu można złożyć na terenie całego kraju. Niezależnie od miejsca zamieszkania i miejsca zameldowania. Przedtem niejednoznaczne przepisy stanowiły, że wniosek składało się w „miejscu stałego pobytu”, co urzędy wojewódzkie utożsamiały z „miejscem stałego zameldowania”, o którym mowa w ustawie o ewidencji ludności. Miejsce stałego pobytu z ustawy o dokumentach paszportowych można też było interpretować w odniesieniu do art. 25 kodeksu cywilnego, który utożsamia miejscem zamieszkania. Ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wytycznych dla urzędów wojewódzkich nakłaniało, by wydziały paszportowe „szły obywatelom na rękę” i przyjmowały wnioski paszportowe "w miejscu zamieszkania”, ale bezskutecznie. W rezultacie ludzie, niezameldowani w miejscu zamieszkania, np. wynajmujący mieszkania, by wyrobić dowód musieli jeździć do urzędów wojewódzkich właściwych dla miejsca zameldowania, by tam najpierw złożyć wniosek, a potem odebrać paszport. Od 17 stycznia wniosek złożymy w dowolnym urzędzie paszportowym. W tym samym urzędzie musimy je odebrać. Nie można np. złożyć wniosku będąc na wakacjach i poprosić o przesłanie dokumentu do innego wydziału paszportowego.
Pomysł wysyłania paszportów do domu nie był w ogóle poważnie brany pod uwagę ze względów bezpieczeństwa. 
Osobiste stawiennictwo nie jest konieczne tylko w określonych przypadkach. Mówi o tym art. 15 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych. "W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego."

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1415/1

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu