Donald Tusk - obietnica

spełnionaDonald Tusk

Uruchomienie programu operacyjnego dla nauki

W ramach nowego budżetu UE na lata 2014-2020 uruchomimy nowy, dedykowany nauce i innowacyjności program operacyjny finansowany z funduszy unijnych i budżetu państwa.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 57)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2015-02-01 14:58:04

Rząd zapewnia, że wsparcie badań i innowacji będzie jednym z priorytetów perspektywy finansowej 2014 – 2020. Ma się to odbywać głównie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
POIR ma się koncentrować na poprawie jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych oraz wzmocnieniu współpracy sektora nauki i biznesu. Zbliżenie do siebie tych dwóch dziedzin ma się odbywać przede wszystkim przez wspieranie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowe złożone z firm i instytucji badawczych.
Program był negocjowany z Brukselą do 19 grudnia 2014 r. Stan na 1 lutego 2015 r. jest taki, ze znajduje się on na etapie ostatecznego zatwierdzania przez przez Komisję Europejską. Mozna jednak załozyć, ze ew. poprawki, jakie zgłosi Bruksela, będą dotyczyły jedynie środków wydatkowaych w ramach Programu na zawarte w nim cele. Nie zmieni się natomiast podstawowe załozenie POIR, jakim jest skierowanie Programu do jednostek badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw. Z tego względu oceniamy obietnicę jako spełnioną.

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu