Donald Tusk - obietnica

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie odnawialnych umów sezonowych

kategorie: Prawo, Praca

Wprowadzimy do kodeksu pracy odnawialne umowy sezonowe dla pracowników, co zwiększy stabilność zatrudnienia wśród młodych.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 18, 105)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2015-01-22 01:25:54

Zapowiedź ta nie doczekała się dotychczas realizacji. W sierpniu 2011 r. Michał Boni przedstawił raport „Młodzi 2011”, w którym wśród szeregu rekomendacji dla polityk publicznych, których realizacja może przyczynić się do polepszenia sytuacji młodych ludzi, znalazła się też taka: „Należy wzmocnić warunki prawne, by zatrudnienie sezonowe (przy zgodzie stron: pracownika i pracodawcy) mogło być powtarzalne i traktowane jako element stabilności, co zwiększyłoby wiarygodność pracownika u kredytodawców”. W odpowiedzi na interpelację poselską z października 2011 r. Michał Boni wyjaśniał, że wprowadzenie możliwości zawierania sezonowej umowy o pracę miałoby nastąpić poprzez dodanie zapisu w Kodeksie pracy przewidującego, że strony (pracownik i pracodawca) mogą zawrzeć odnawialną umowę sezonową na okres co najmniej 12 miesięcy. Za czas wykonywania pracy pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie za pracę, nie zachowywałby on natomiast prawa do wynagrodzenia gwarancyjnego w przypadku nieświadczenia pracy z powodu przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Proponowana zmiana miałaby znieść także ograniczenie, że umowy o pracę zawarte na czas określony w celu wykonania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie nie są wliczane do limitu umów, gdzie zawarcie trzeciej umowy o pracę między stronami, jeżeli przerwa między nimi nie przekraczała 1 miesiąca, jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony. Rozwiązanie to miałoby na celu zwiększenie stabilności zatrudnienia poprzez ustanowienie i wprowadzenie do Kodeksu pracy nowego typu umowy - odnawialnej umowy sezonowej, która byłaby dłuższą, np. min. 12-miesięczną umową na czas określony, gdzie pracodawca tylko w sezonie wzywałby pracownika do świadczenia pracy, natomiast w przypadku jej niewykonywania pracownikowi nie przysługiwałoby wynagrodzenie przestojowe. W takim przypadku pracownik zyskiwałby jednak stabilność zatrudnienia, bo umowa gwarantowałaby mu pracę również w kolejnym sezonie.

Jednak poza deklaracjami ekspremiera Donalda Tuska i byłego ministra Michała Boniego, nie pojawiły się żadne konkrety w tej sprawie. Od tego czasu pojawiło się natomiast wiele głosów krytycznych tego rozwiązania. Wskazywano min. że nie wiadomo w jaki sposób wprowadzenie odnawialnych umów sezonowych dla pracowników miałoby zwiększyć stabilność zatrudnienia ludzi młodych.

 

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu