Donald Tusk - obietnica

kompromisDonald Tusk

Wprowadzenie programu "Klub sportowy"

Przeprowadzimy program „Klub Sportowy”, którego celem będzie wdrożenie nowych instrumentów prawnych oraz wsparcia finansowego ze strony władz publicznych, służących tworzeniu nowych klubów sportowych.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 125)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2015-01-30 01:20:41

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie realizuje programu „Klub sportowy” jako takiego. Departament Sportu dla Wszystkich koordynuje i dofinansowuje projekty realizowane w ramach zadania „promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”.
Jak tłumaczy nam rzecznik ministerstwa Katarzyna Kochaniak, zadanie to obejmuje następujące działania:
- wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
- wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych,
- wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych,
- współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu,
- koordynowanie projektów wspierających program inwestycyjny „Moje Boisko – Orlik 2012”.
We wszystkich tych działaniach, realizacja projektów odbywa się w ramach otwartych konkursów ofert i wniosków. – O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu (wymagany odpowiedni zapis w statucie), a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, w tym również kluby sportowe, jeżeli spełniają szczegółowo określone warunki uczestnictwa w konkursach – tłumaczy rzecznik Ministerstwa Sportu.
Przykładowo w ramach działania - wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, MSiT dofinansowuje organizację zajęć sportowych dla uczniów. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290), o przyznanie dofinansowania na realizację w/w zajęć mogą ubiegać się m.in. kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia.
Aktualnie MSiT przygotowuje projekty nowych rozwiązań działań systemowych ukierunkowanych w szczególności na upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej na poziomie klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej. – W działaniach skierowanych do klas 4-6, widzimy znacząca rolę dla klubów sportowych, które mogą być jedną z ważnych grup organizacji pozarządowych realizujących systematyczne sportowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, na bazie swoich obiektów i z udziałem trenerów i instruktorów sportu, zatrudnionych w klubach sportowych – dodaje rzecznik.
 

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu