Donald Tusk - obietnica

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie programu "Wolontariat Sportowy"

kategorie: Sport, Prawo, Samorząd

Opracujemy i zrealizujemy program „Wolontariat Sportowy”, którego celem będzie prowadzenie działań, w tym m.in. kampanii społecznych oraz dofinansowanie przedsięwzięć organizacji pozarządowych, służących aktywizacji oraz wsparciu osób z różnych grup wiekowych i społecznych, wykonujących woluntarystyczną pracę w zakresie działalności podmiotów sportowych oraz organizacji imprez.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 125)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2015-01-27 10:42:46

Takiego programu w resorcie sportu nikt raczej nie kojarzy. Oto jak Ministerstwo odpowiedziało nam na nasze pytania wysłane mailem:
Resort sportu aktywnie uczestniczył w działaniach związanych z ogłoszonym przez Radę Unii Europejskiej „Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011”. W 2011 roku zorganizowano wiele konferencji, w tym Międzynarodową Konferencję Ekspertów „Od wolontariusza do Lidera Sportu” w Warszawie. MSiT było również czynnym organizatorem i uczestnikiem akcji pn. „Dni Wolontariatu Sportowego”. Ponadto dofinansowano wiele szkoleń dla wolontariuszy sportowych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Aktualnie, temat wolontariatu sportowego akcentowany jest w każdym z konkursów ofert i wniosków ogłaszanych w ramach w/w działań zadania „promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”. Jednym z kryteriów podlegających ocenie, jest „udział w realizacji projektu wolontariuszy” a także „promowanie wolontariatu sportowego”. Ponadto, w ramach przyznanego dofinansowania, możliwe jest pokrycie kosztów udziału w organizacji przedsięwzięcia wolontariuszy, m.in. wyżywienie i zakwaterowanie, zapewnienie odpowiednich strojów, zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do prowadzonych przez wolontariuszy działań, itd. itp.
Informuję również, że w ramach działań z zakresu promocji sportu dzieci i młodzieży, sportu osób niepełnosprawnych, sportu powszechnego, możliwe jest dofinansowanie przez MSiT projektów ukierunkowanych na specjalistyczne szkolenie wolontariuszy, liderów sportu, animatorów sportu, promowanie wolontariatu sportowego i podobne działania skierowane na rozwój wolontariatu.
Rozwój i promocja wolontariatu sportowego, to jeden z głównych priorytetów MSiT w działaniach prowadzonych w obszarze „sportu dla wszystkich”.
Na przełomie 2011 i 2012 roku MSiT sfinansowało szkolenie koordynatorów wolontariatu LZS-ów w 6 województwach. Szeroki program wolontariatu realizowany był podczas Euro 2012, włączając w to wiele organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i rządowych (MSiT i PL 2012), był projekt budowy pozytywnego zaangażowania na Euro, doświadczenia wykorzystywane są jednak dalej, podczas kolejnych imprez sportowych. Obecnie na Stadionie Narodowym również jest program wolontariatu, związany ze społeczną funkcja stadionu jako podmiotu pełniącego ważna funkcję w procesie aktywizacji społecznej.
 

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu