Donald Tusk - obietnica

złamanaDonald Tusk

Wyłonienie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

kategorie: Nauka

Wyłonimy piętnaście Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, które dzięki najlepszej kadrze naukowej i studentom będą prowadzić prace naukowo-dydaktyczne na najwyższym, światowym poziomie.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 46)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2015-01-30 04:20:25

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to pomysł Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wyróżnienie ośrodków akademickich o największych osiągnięciach i potencjale. Jednostki naukowe, żeby uzyskać ten status muszą stanąć do konkursu, w którym są oceniane przez komisję złożoną z 24 naukowców – 6 z Polski i 18 z zagranicy. Status KNOW przysługuje przez 5 lat. W tym czasie jednostka naukowa ma prawo do specjalnej dotacji w wysokości 10 mln zł rocznie. W jednym konkursie sfinalizowanym w 2012 r. wyłoniono 6 z obiecanych 15 Ośrodków, zajmujących się naukami ścisłymi, medycznymi i o zdrowiu. Status KNOW otrzymało sześć następujących konsorcjów naukowych.  1. W dziedzinie nauk matematycznych: Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych - wspólne przedsięwzięcie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Matematycznego PAN.  2. W dziedzinie nauk fizycznych: Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego - "Materia - Energia - Przyszłość", tworzone przez krakowskie jednostki: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.  3. W dziedzinie nauk chemicznych: Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne utworzone przez wydziały chemiczne UW i Politechniki Warszawskiej. 4. W dziedzinie nauk medycznych: Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum UJ i Instytutu Farmakologii PAN,  5. W dziedzinie nauk farmaceutycznych: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  6. W dziedzinie nauk o zdrowiu: Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku, na które składają się wydziały Lekarski i Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Do tych sześciu pod koniec 2013 r. doszły, zgodnie z zapowiedziami, kolejne cztery: 7. W dziedzinie nauk biologicznych przyznano dwa statusy KNOW: pierwszy przypadł Jagiellońskiemu Konsorcjum Naukowo-Biznesowemu dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych (Cell-Mol-Tech), na które składa się Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji, a drugi Poznańskiemu Konsorcjum RNA utworzonemu przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 8. W dziedzinie nauk o ziemi: Centrum Studiów Polarnych utworzone przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. 9. W dziedzinie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych: Wrocławskie Centrum Biotechnologii, w skład którego wchodzą Wydział Biotechnologii i Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Ostatecznie jednak rząd nie zdecydował się przyznać statusu KNOW zapowiadaym 15 jednostkom. 

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu