Donald Tusk - obietnica

złamanaDonald Tusk

Założenie fundacji na rzecz staży

Wspólnie z pracodawcami założymy fundację na rzecz staży w wiodących firmach działających w Polsce dla studentów.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 40-41)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2015-01-30 12:01:32

Na wsparcie szkolnictwa wyższego w ramach PO WER przewidziano środki w wysokości 1,056 mld euro. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym w ramach programu "Studiujesz? Praktykuj!". Na potrzeby realizacji tego programu przewidziane jest ponad 100 mln euro.   Program „Studiujesz? Praktykuj!" obejmuje wysokiej jakości programy praktyk i programy stażowe realizowane we współpracy z przedsiębiorcami. Studenci będą mogli aktywnie uczestniczyć w wykonywaniu regularnych obowiązków pracowniczych, właściwych dla stanowisk pracy zgodnych z uzyskiwanym przez nich wykształceniem i kompetencjami. Oprócz uczestnictwa w działaniach operacyjnych przedsiębiorców studenci będą także brali udział w warsztatach i wizytach studyjnych, dzięki którym będą mieli szansę zapoznać się z różnymi aspektami działalności przedsiębiorców.   Obecnie trwają prace nad szczegółowymi zapisami dotyczącymi sposobu podziału środków oraz harmonogramu na cały okres programowania. Ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach programu "Studiujesz? Praktykuj!" planowane jest na drugą połowę 2015 r.Kluczowe jednak jest to, że obietnica w wyraźny sposób sugeruje zamiar aktywniejszego wciągnięcia pracodawców w proces zdobywania przez studentów doświadczenia zawodowego za pomocą jakiejś zorganizowanej formy - co jednak nie miało miejsca.  

 

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu