Donald Tusk - obietnica

złamanaDonald Tusk

Zmiana składek zdrowotnych dla rolników

Od lutego 2012 r. zaproponujemy zgodnie z intencją tego orzeczenia, ale także w duchu sprawiedliwości społecznej, zmianę systemu w odniesieniu do rolników. Tak jak do tej pory państwo dalej ma zamiar opłacać, jeśli nasza intencja zostanie przyjęta, składkę za rolników o najniższych dochodach, czyli w gospodarstwach do 6 hektarów. Rolnicy na gospodarstwach od 6 do 15 hektarów będą płacili połowę składki płaconej dziś przez osoby mające działalność gospodarczą poza rolnictwem, a powyżej 15 hektarów - całą składkę. Mówimy o tej części składki, która jest poza podatkiem dochodowym, a więc to,co wynosi 36 zł dla tych zamożniejszych rolników, i co będzie wynosiło 18 zł dla tych od 6 do 15 hektarów.

źródło: Exposé Premiera Donalda Tuska wygłoszone w Sejmie w dniu 18 listopada 2011 (s. 11)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2015-02-01 15:10:46

Pokrywaniu kosztów ubezpieczenia wszystkim rolnikom z budżetu państwa położył kres Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich uznali, że takie rozwiązanie jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok w tej sprawie zapadł z 26 października 2010 r. (sygn. akt K 58/07, Dz.U. nr 205, poz. 1363). Trybunał uznał wówczas, że budżet państwa nie może dalej finansować składek zdrowotnych za wszystkich rolników bez względu na ich dochody. Rząd miał przygotować nowe rozwiązania oparte na liczeniu na faktycznym dochodzie, co jednak – jeszcze na początku 2015 r. – nie ma miejsca.
Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany w oskładkowaniu rolników zaszły i to w obiecanym przez premiera Tuska terminie, chociaż nie w obiecanym przez premiera kształcie. Od 1 lutego 2012 r. państwo wciąż pokrywa koszty ubezpieczenia społecznego gospodarujących na mniejszej powierzchni niż 6 ha. Właściciele większych gospodarstw uiszczają składkę w wysokości 1 zł od posiadanego hektara. Nie wprowadzono więc przejściowej kategorii, jaką jest gospodarstwo rolne o powierzchni od 6 do 15 ha, wysokość składki nie jest też uzależniona od wysokości składek osób z działalnością gospodarczą poza rolnictwem. 
Powyższe reguły miały mieć charakter przejściowy, ale na mocy ustawy z końca 2014 r. będą obowiązywać jeszcze w 2015 i 2016 r.

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu