Donald Tusk - obietnica

złamanaDonald Tusk

Zmiana sposobu oceny urzędów pracy

kategorie: Biurokracja, Praca

Chcielibyśmy także, aby urzędy pracy były wreszcie premiowane za efektywność w aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a więc za obsadzanie w realnych miejscach pracy, a nie za liczbę zarejestrowanych bezrobotnych lub za organizację szkoleń, które nie przynoszą efektu, jakim jest znalezienie pracy przez osoby, które tej pracy poszukują.

źródło: Wystąpienie Premiera Donalda Tuska w Sejmie („Drugie Exposé”) wygłoszone w dn. 12 października 2012 r. (s. 12)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-11-11 11:45:44

Ministerstwo pracy przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, w którym przewiduje zmiany w zakresie oceny efektywności urzędów i uzależnia od niej przyznawanie nagród urzędom pracy. Według zapowiedzi ustawa powinna wejść w życie na początku 2014 r. Przyjęty projekt nie wprowadza jednak takich zmian w ocenianiu skuteczności urzędów pracy, jakie zapowiadał premier.
Resort pracy, który przygotował zmiany w ustawie, zaproponował, by urzędnicy byli premiowani nie tylko za znalezienie miejsc pracy dla bezrobotnych, czyli tzw. efektywność zatrudnieniową, ale także za oszczędne wydawanie pieniędzy (efektywność kosztową) oraz za posiadanie odpowiedniej liczby urzędników pełniących funkcję doradców dla osób bezrobotnych (względem ogólnej liczby pracowników jednostki). Starosta będzie wnioskował o nagrody biorąc pod uwagę dwa z trzech powyższych wskaźników. W praktyce może więc okazać się, że urząd otrzyma premie dla swoich pracowników nawet wtedy, gdy nie będzie efektów aktywizacji zawodowej. Urzędy będą tylko częściowo premiowane za obsadzanie bezrobotnych w realnych miejscach pracy.
Wprawdzie resort zapowiada, że zaproponowane rozwiązania mają być poddane ocenie w ciągu najniższych 2 lat i po tym czasie mogą ulec zmianie w kierunku zapowiadanym przez premiera w exposé. Jednak jeśli to nastąpi, będzie to już po zakończeniu obecnej kadencji Sejmu i rządu.

Źródło:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw dostępny pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/171820/katalog/171846

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu