Donald Tusk - obietnica

złamanaDonald Tusk

Zmiany w emeryturach dla księży

kategorie: Emerytury, Kościół

Dlatego potrzebna jest także dyskusja nad emerytalnym zabezpieczeniem duchownych. (…) Ustały przesłanki dla tego dzisiejszego rozwiązania i duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Jeśli będzie to wymagało, nie jest to konieczność, ale gdyby się okazało, że wymagać to będzie zmian w Konkordacie, jesteśmy na to gotowi.

źródło: Exposé Premiera Donalda Tuska wygłoszone w Sejmie w dniu 18 listopada 2011 (s. 16)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2013-10-27 02:09:14

Duchowny, aby przejść na emeryturę powinien złożyć odpowiedni wniosek, a także dołączyć stosowne dokumenty, które potwierdzają okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, oraz okresy nie podlegania temu ubezpieczeniu, które są wliczane do stażu emerytalnego. Okresami składkowymi przypadku będą okresy (bycia duchownymi) przed 1 lipca 1989 r., pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za cały okres podlegania temu ubezpieczeniu oraz czas przebywania na misjach i czas prowadzenia działalności duszpasterskiej wśród Polonii, które przypadają po 14 listopada 1991 r. do 31 grudnia 1998 r., oraz okresy opłacania składek na ubezpieczenie duchownych od 1 lipca 1989 r. do 31 grudnia 1998 r. Składki na ubezpieczenia społeczne za misjonarzy od 1 stycznia 1999 r. opłacane są przez Fundusz Kościelny.
 

Podstawa prawna:
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. z Dz.U.2009 r., nr.153, poz.1227 z późn. zm.)

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu