Donald Tusk - status: złamane

złamanaDonald Tusk

Zmiana składek zdrowotnych dla rolników

Od lutego 2012 r. zaproponujemy zgodnie z intencją tego orzeczenia, ale także w duchu sprawiedliwości społecznej, zmianę systemu w odniesieniu do rolników. Tak jak do tej pory państwo dalej ma zamiar opłacać, jeśli nasza intencja zostanie przyjęta, składkę za rolników o najniższych... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ograniczenie deficytu FUS

Ta zmiana pozwoli nam ograniczyć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społęcznych mniej więcej o 13 mld zł rocznie. Podkreślam jeszcze raz, skala dzisiaj przekracza 20 miliardów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Założenie fundacji na rzecz staży

Wspólnie z pracodawcami założymy fundację na rzecz staży w wiodących firmach działających w Polsce dla studentów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ułatwienia dla firm studenckich skupionych w Inkubatorach

Studenci będą mieli możliwość m.in. przeniesienia kosztów ubezpieczeń społecznych oraz kosztów księgowo-prawnych na inkubator, wsparcia kadry naukowej uczelni i niezależnych ekspertów, uczestnictwa w szkoleniach z zakresu np. prawa patentowego, dostępu do infrastruktury... więcej...

złamanaDonald Tusk

Likwidacja ulgi podatkowej na Internet

Dlatego proponujemy, mając świadomość, że usługi internetowe relatywnie tanieją, likwidację ulgi na Internet. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Filozofia w liceach

kategorie: Edukacja

Do programu kształcenia licealistów włączymy także filozofię. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wyłonienie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

kategorie: Nauka

Wyłonimy piętnaście Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, które dzięki najlepszej kadrze naukowej i studentom będą prowadzić prace naukowo-dydaktyczne na najwyższym, światowym poziomie. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zysk z gazu łupkowego na emerytury

Do 2013 roku wprowadzimy rozwiązania gwarantujące Polsce wysokie przychody z wydobycia gazu łupkowego, które przeznaczymy na bezpieczeństwo przyszłych emerytur. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wykonanie zapisów „Paktu dla kultury”.

Wykonamy zapisy „Paktu dla kultury”, w którym zobowiązaliśmy się do podwyższenia finansowania kultury z budżetu państwa do co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych, poczynając od roku 2012 (bez środków europejskich i samorządowych). ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wydłużenie godzin otwarcia przedszkoli

Wprowadzimy zapis prawny, który nałoży na przedszkola obowiązek funkcjonowania w godzinach od 6.00 do 18.00, dwanaście miesięcy w roku. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zwiększenie nakładów na badania

kategorie: Nauka

Systematycznie będziemy zwiększać budżety dwóch niezależnych agencji finansujących badania naukowe – Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2015 roku każda z nich będzie dysponowała sumą co najmniej 1,5 mld złotych na granty naukowe dla konsorcjów... więcej...

złamanaDonald Tusk

15 regionalnych „Centrów Nauki”

kategorie: Edukacja

W ramach programu „Koperniki” w każdym województwie do 2020 roku stworzymy „Centra Nauki”, których zadaniem, podobnie jak to się ma w przypadku udanego projektu stołecznego, będzie inspirowanie młodzieży do nauki i innowacyjności. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Nowy sposób na inwestycje mieszkaniowe

Zaproponujemy nową formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych, w ramach której osoby wynajmujące mieszkanie stopniowo spłacałyby koszt jego budowy, aż do nabycia pełnych praw własności. Program ten ma objąć osoby niemające zdolności kredytowej pozwalającej na zakup mieszkania... więcej...

złamanaDonald Tusk

Nie będzie oZUSowania umów śmieciowych

kategorie: Edukacja

Wynika to też nie tylko z mojego przekonania, ale także dość gruntownej wiedzy, jak kształtuje się dzisiaj sytuacja tych, którzy zarabiają lub dorabiają w tych formach łagodniej „oZUSowionych” albo pozbawionych tego obowiązku daniny składkowej. Otóż przygniatająca... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie programu "Wolontariat Sportowy"

kategorie: Sport, Prawo, Samorząd

Opracujemy i zrealizujemy program „Wolontariat Sportowy”, którego celem będzie prowadzenie działań, w tym m.in. kampanii społecznych oraz dofinansowanie przedsięwzięć organizacji pozarządowych, służących aktywizacji oraz wsparciu osób z różnych grup wiekowych... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie programu wsparcia biednych

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Ograniczenia liczby obywateli żyjących w warunkach wykluczenia społecznego. W tym celu zaproponujemy nowoczesny program wychodzenia z ubóstwa i wykluczenia, a także program kompleksowego wsparcia materialnego biedniejszych ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Uchwalenie ustawy regulującej badania kliniczne

kategorie: Zdrowie, Prawo

Uchwalimy kompleksową ustawę regulującą badania kliniczne. Listy prowadzonych badań będą jawne, a kwalifikacja pacjentów, którzy chcą w nich uczestniczyć, będzie odbywać się na jasnych zasadach. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie oddziałów rozwoju przedsiębiorczości w ODRach

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego stawia sobie za zadanie:- Stworzenie systemu fachowej informacji i doradztwa poprzez wydzielenie oddziałów rozwoju przedsiębiorczości w Oddziałach Doradztwa Rolniczego i powiatowych biurach ARiMR oraz urzędach... więcej...

złamanaDonald Tusk

Likwidacja NIP i PIT

W ślad za likwidacją NIP zniesiemy deklarację PIT, zdejmując tym samym z Polaków uciążliwy obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Urząd skarbowy będzie informował o płaconych podatkach

Urząd skarbowy poinformuje każdego z nas, ile i z jakiego tytułu zapłaciliśmy w ciągu roku podatku, z jakich ulg możemy skorzystać, a także ile zamierza nam zwrócić nadpłaconego podatku lub ile powinniśmy na jego konto dopłacić. Możliwy będzie także podgląd swojego konta online... więcej...

złamanaDonald Tusk

Możliwość podróżowania samochodem bez dokumentów

kategorie: Prawo, Biurokracja

Zlikwidujemy obowiązek noszenia przez kierowcę przy sobie dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy, które policja i inne służby będą mogły skontrolować, łącząc się elektronicznie z odpowiednim urzędem. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Referendum w sprawie energetyki jądrowej

kategorie: Energetyka

Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za bezpiecznym i korzystnym dla państwa wydobyciem gazu łupkowego i za przeprowadzeniem gruntownej debaty społecznej oraz referendum w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Podniesienie aktywności zawodowej kobiet

kategorie: Praca

Chcemy zwiększać poziom zatrudnienia i ograniczać bezrobocie poprzez podniesienie aktywności zawodowej kobiet w wieku 25–50 lat. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie Rady Ryzyka Systemowego

Wzmocnimy polski sektor bankowy m.in. przez stworzenie Rady Ryzyka Systemowego pod przewodnictwem Prezesa NBP, na wzór Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie odnawialnych umów sezonowych

kategorie: Prawo, Praca

Wprowadzimy do kodeksu pracy odnawialne umowy sezonowe dla pracowników, co zwiększy stabilność zatrudnienia wśród młodych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ujednolicenie Biuletynu Informacji Publicznej.

kategorie: Cyfryzacja

Opracowujemy ujednolicony system elektronicznego Biuletynu Informacji Publicznej. Chcemy, aby wszystkie informacje publiczne znajdowały się na jednej stronie. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Kredyt preferencyjny dla gospodarstw rodzinnych

Wprowadzimy preferencyjny kredyt konsolidacyjny (podobny do hipotecznego) dla gospodarstw rodzinnych chcących powiększyć areał, pod warunkiem prowadzenia rachunkowości rolniczej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

1 mld zł na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi

Przeznaczymy miliard złotych ze środków unijnych na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Szerokopasmowy internet w każdej gminie

kategorie: Cyfryzacja, Internet

Zapewnimy dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdej gminie. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ruszy program kulturalny "Czwartek seniora"

W 2012 roku ruszy pilotażowy program obejmujący pięć województw „Czwartek seniora”. Przez jeden dzień w miesiącu ludzie starsi będą mieli dostęp do publicznych instytucji kultury za „symboliczną złotówkę”. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Podniesienie nakładów na aktywizację seniorów

W czasie kadencji radykalnie podniesiemy nakłady na aktywizację seniorów. W 2012 roku wzrosną one z około 10 mln złotych do 60 mln złotych, w 2013 roku do 85 mln złotych, a w 2014 roku do 110 mln złotych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie baz stancji prywatnych

Stworzymy akademickie bazy prywatnych stancji, których właściciele w zamian za gwarantowany całoroczny ryczałtowy dochód oferowaliby studentom niższe od komercyjnych ceny wynajmu mieszkań. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Umowa w Komisji Trójstronnej w sprawie redystrybucji środków społecznych

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Zawarcia w Komisji Trójstronnej umowy w sprawie redystrybucji środków publicznych na zadania społeczne, w tym przede wszystkim dla dobra rodzin z dziećmi, dającej wyraz nowej solidarności społecznej. - ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Targowisko w każdym powiecie

kategorie: Wieś

Ponad 70 mln euro środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych zostało na realizację programu „Mój Rynek”, dzięki któremu w każdym powiecie stworzone zostanie targowisko, na którym rolnicy i producenci rolni będą sprzedawać swoje... więcej...

złamanaDonald Tusk

Skrócenie czasu postępowania w sądach

Chcemy usprawnić pracę sądów, co powinno w tej kadencji przynieść efekt skrócenia średniego czasu postępowania o jedną trzecią. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie przepisów eleminujących dyskryminację kobiet

Wzorem krajów najbardziej rozwiniętych wprowadzimy przepisy gwarantujące kobietom „równą płacę za równą pracę”, eliminując dyskryminację kobiet w miejscu pracy. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Likwidacja zbędnych przepisów

W niektórych państwach o rozbudowanej tradycji deregulacyjnej istnieją wręcz precyzyjnie opisane mechanizmy, które nakazują przy wprowadzaniu nowej ustawy likwidować co najmniej tyle samo przepisów, jakie wprowadza nowa ustawa. Będziemy pracowali nad wprowadzeniem takiego... więcej...

złamanaDonald Tusk

Portal z interpretacją przepisów podatkowych

Stworzymy oficjalny portal internetowy Ministerstwa Finansów prezentujący pełne i aktualne informacje dotyczące interpretacji przepisów podatkowych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Dofinansowanie porodu

Państwo pomoże pokryć koszty znieczulenia okołoporodowego czy porodu rodzinnego. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Obiniżony VAT na usługi i towary dla dzieci

Polskie Stronnictwo Ludowe będzie dążyć do szybkiego opracowania i wdrożenia programu profilaktyki zdrowotnej nad kobietą ciężarną oraz matką i dzieckiem. Zasadne jest rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego dla rodzin oraz wprowadzenie obniżonej stawki... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie Akademickich Inkubatorów Innowacyjności

Stworzymy Akademickie Inkubatory Innowacyjności. W ramach programu będziemy wspierać uczelnie wyższe w tworzeniu i rozwoju już istniejących Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Powołanie pogotowia antybiurokratycznego

kategorie: Prawo, Biurokracja

Powołamy biuro interwencyjne (pogotowie antybiurokratyczne) pod kierownictwem pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów, które będzie zbierało skargi obywateli na absurdy biurokratyczne i na bieżąco interweniowało w urzędach i instytucjach, wymuszając uproszczenie i przyspieszenie załatwiania... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stypendia dla studentów I roku

Najlepsi maturzyści już od pierwszego roku studiów będą otrzymywać stypendia naukowe na podstawie wyników matur. Rozwiązanie ma funkcjonować od roku akademickiego 2012/2013. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Ograniczenie dostępu do billingów

Radykalnie ograniczymy dostęp służb specjalnych i policyjnych do bilingów obywateli oraz zwiększymy kontrolę nad wykorzystywaniem podsłuchów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zmiana sposobu oceny urzędów pracy

kategorie: Biurokracja, Praca

Chcielibyśmy także, aby urzędy pracy były wreszcie premiowane za efektywność w aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a więc za obsadzanie w realnych miejscach pracy, a nie za liczbę zarejestrowanych bezrobotnych lub za organizację szkoleń, które nie przynoszą efektu, jakim jest znalezienie... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zmiany w emeryturach dla górników

kategorie: Emerytury

Jeśli chodzi o uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę w górnictwie, będziemy proponowali utrzymanie tych przywilejów wyłącznie dla tych, którzy pracują bepośrednio przy wydobyciu we wszelkiego rodzaju kopalniach, ale wyłącznie tych, którzy pracują bezpośrednio... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zmiany w emeryturach dla księży

kategorie: Emerytury, Kościół

Dlatego potrzebna jest także dyskusja nad emerytalnym zabezpieczeniem duchownych. (…) Ustały przesłanki dla tego dzisiejszego rozwiązania i duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Jeśli będzie to wymagało, nie jest to konieczność, ale gdyby się... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zwiększenie pojemności magazynów gazowych do końca 2014 r. do 3 mld m. sześć

Mówię o projekcie już rozpoczętym - tysiącach kilometrów gazociągów, a także o magazynach na gaz. Ich pojemność zwiększamy do końca roku 2014 z niewiele ponad 1,5 miliarda metrów sześciennych do blisko 3 miliardów metrów sześciennych w ciągu tych... więcej...

złamanaDonald Tusk

Stworzenie konkurencji dla NFZ

Damy Polakom prawo wyboru, komu przekażą swoją składkę zdrowotną, wprowadzając konkurencję dla NFZ - fundusze zdrowotne kontraktujące usługi medyczne dla swoich pacjentów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Utworzenie publicznych baz pełnomocników sądowych

kategorie: Prawo, Sądownictwo

Ustanowimy na potrzeby postępowania sądowego publiczne bazy danych zawodowych pełnomocników. Zapewni to możliwość weryfikacji pełnomocników zawodowych w automatyczny sposób. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Mniejsze opłaty za leki refundowane

kategorie: Zdrowie

Będziemy w dalszym ciągu obniżać dopłaty pacjentów do leków. Już w 2012 roku pacjenci będą płacić mniej niż 30% ceny leku refundowanego. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Przywrócenie opieki zdrowotnej w szkołach

kategorie: Zdrowie, Edukacja

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Poprawy dostępności i jakości działania służby zdrowia i zapewnienia wszystkim pacjentom wysokiej jakości niezbędnych świadczeń. W tym celu niezbędna jest pilna i globalna reforma zasad działania. Należy także przywrócić... więcej...

złamanaDonald Tusk

Założenie Funduszu Innowacyjności

kategorie: Nauka

W 2012 roku założymy Polski Fundusz Innowacyjności na rzecz Badań i Rozwoju w przedsiębiorstwach, finansowany z pracującego majątku Skarbu Państwa. Fundusz będzie skierowany do innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Większa rola dochodów własnych samorządów

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju stawia sobie za zadanie: - Wzmocnienie roli dochodów własnych samorządów gminnych. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Finansowanie armii na poziomie "NATOwskim"

Chcemy utrzymać ten tzw. wskaźnik NATO-wski. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Dokończenie modernizacji kolei

Dokończymy modernizację kolei konwencjonalnej. Dostosujemy sieci kolejowe do prędkości 120 i 160 km/h. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zaprzestanie likwidacji połączeń kolejowych

kategorie: Infrastruktura, Kolej

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju stawia sobie za zadanie: Modernizację transportu kolejowego i zaprzestanie likwidacji połączeń kolejowych w Polsce północnej i wschodniej. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Powołanie koordynatora ds. gazu łupkowego

kategorie: Energetyka, Polityka

Powołamy rządowego koordynatora do spraw gazu łupkowego, którego zadaniem będzie jak najszybsze doprowadzenie do komercyjnej eksploatacji złóż w Polsce. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Uelastycznienie funduszy emerytalnych

Dla osób zbliżających się do emerytury wprowadzimy bezpieczne fundusze, jednocześnie dla osób młodych pozostawimy fundusze bardziej efektywne, aby w pełni mogły one skorzystać na wzrostach giełdowych w długim okresie. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Obniżenie stawki VAT do 22%

Obniżymy zasadniczą stawkę VAT do 22% w 2014 roku, kiedy światowy kryzys gospodarczy powinien ustąpić fazie ożywienia. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wyjście z procedury nadmiernego deficytu w 2012 r.

Naszym celem jest tak czy inaczej w roku 2012 wyjście z procedury nadmiernego deficytu, co oznacza nie tylko założenie tego planu, ale także skonstruowanie budżetu w tych wariantach w takich sposób, aby osiągnąć zakładany przez nas pułap około 3 procent deficytu sektora finansów... więcej...

złamanaDonald Tusk

Przyspieszenie wzrostu PKB

kategorie: Gospodarka

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju stawia sobie za zadanie: - Przyspieszenie wzrostu PKB. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

"Nie" prywatyzacji lasów

kategorie: Prywatyzacja

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowiska i ochrony klimatu stawia sobie za zadanie: - Ochronę dobra narodowego jakim są lasy państwowe przed prywatyzacją. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wprowadzenie elektronicznego dowodu osobistego

Od 2013 roku wprowadzimy elektroniczny dowód osobisty (pl.ID). Dzięki bezpłatnemu podpisowi elektronicznemu zapisanemu w dowodzie kontakt z urzędami będzie o wiele prostszy. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Nieodpłatne odpracowywanie kar przez więźniów

kategorie: Prawo, Więziennictwo

Wprowadzimy przepisy, zgodnie z którymi niektórzy przebywający w zakładach karnych (osadzeni za nieuiszczenie kary finansowej) będą nieodpłatnie odpracowywali swoją karę pracą, będą to np. prace związane z zabezpieczeniem przed powodzią czy sprzątanie lasów. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Wdrożenie programu ORLIK+

kategorie: Infrastruktura, Sport

Wdrożymy program „ORLIK+”, będący „następcą” programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Celem programu będzie budowa obiektów sportowych obejmujących zarówno boiska do gier zespołowych, jak i urządzenia do uprawiania innych dyscyplin sportowych,... więcej...

złamanaDonald Tusk

Zwiększenie środków PFRON na usuwanie barier architektonicznych

Doprowadzimy do zwiększenia środków PFRON na usuwanie barier architektonicznych oraz inwestycji ułatwiających funkcjonowanie osobom ze schorzeniami wzroku i słuchu. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Czasowe zamrożenie podatku od praw autorskich

kategorie: Podatki, Nauka

Podatek od praw autorskich do wynalazku zostanie zamrożony aż do czasu uzyskania dochodów ze sprzedaży produktu. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Przedsiębiorczość na maturze

kategorie: Edukacja

Przedsiębiorczość będzie mogła być przedmiotem egzaminu maturalnego. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków, w tym przedsiębiorców. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Rachunkowość dla rolników

Od 2013 roku dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. ... więcej...

złamanaDonald Tusk

Budowa 1000 Świetlików

kategorie: Kultura

Na podobieństwo 1800 Orlików wybudujemy 1000 Świetlików – centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej. ... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu