Ewa Kopacz - obietnica

w realizacjiEwa Kopacz

Ogłosimy program „Granty na Start”

kategorie: Nauka

Ogłosimy program „Granty na Start” dla jednostek, które potrzebują dofinansowania na rozpoczęcie prac w nowo wybudowanych laboratoriach.

źródło: Program wyborczy Platformy Obywatelskiej 2011 (s. 56)

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2015-10-18 16:41:20

Od 2007 r. Polska zainwestowała ponad 30 miliardów złotych w uczelnianą i instytutową infrastrukturę (w tym 20,8 mld zł to środki europejskie, a 9,3 mld zł to środki budżetowe). Obiecany przez PO program współfinansujący badania w nowych laboratoriach nie doczekał się realizacji w starej perspektywie unijnego finansowania. Dlatego założenia dotyczące programu "Granty na Start" będą podstawą do uruchomienia programu wsparcia tzw. Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). W ramach tego programu jednostki naukowe, które realizowały inwestycje infrastrukturalne, będą mogły wspólnie z przedsiębiorstwami występować o wsparcie wspólnych projektów badawczych wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Pozwoli to lepiej powiązać ofertę badawczą ww. jednostek oraz infrastrukturę jaką dysponują z obszarami istotnymi z punktu widzenia rozwoju regionalnego.

Dobra informacja jest również taka, że nowa infrastruktura badawcza będzie mogła być wykorzystywana również w celach komercyjnych. Obecnie resorty nauki oraz infrastruktury opracowują szczegółową procedurę, która pozwoli na komercyjne wykorzystywanie infrastruktury badawczej. Wśród najważniejszych warunków, które będą musieli spełnić beneficjenci będzie zapewnienie, iż dana infrastruktura nie zmieni swojego podstawowego przeznaczenia, a komercyjne wykorzystanie będzie dotyczyło co najwyżej 20% wydajności badawczej danej infrastruktury.  

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu