Ewa Kopacz - obietnica

spełnionaEwa Kopacz

Spełnianie przez Polskę wszystkich kryteriów przyjęcia Euro

Musimy niezależnie od nowych intencji dotyczących przyjęcia wspólnej waluty spełnić wszystkie kryteria, bo to z natury rzeczy jest dobre dla polskiej gospodarki, a strefa euro musi wdrożyć instrumenty, które zabezpieczą ją przed kolejnymi kryzysami. Wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to dwa kryteria, które w najlepszy sposób określają moment przyjęcia europejskiej waluty.

źródło: Exposé Premier Ewy Kopacz wygłoszone w Sejmie w dniu 1 października 2014

Ocena obietnicy

Aktualizacja: 2015-10-12 18:35:46

Polska obecnie wypełnia trzy z czterech kryteriów konwergencji:
- kryterium fiskalne – spełnione; deficyt sektora finansów publicznych spadł poniżej 3 proc. PKB, a prognozy Komisji Europejskiej wskazują na, że w latach 2015-2016 nadal będzie on poniżej tej wartości (2,8 proc. PKB i 2,6 proc. PKB). Jednocześnie dlug sektora jest dużo poniżej referencyjnej wielkości 60 proc. PKB. W związku z tym Rada Ecofin w czerwcu tego roku zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu
- kryterium stabilności cen – spełnione (stan na wrzesień); od kilku miesięcy Polska jest jednym z trzech krajów tzw. grupy referencyjnej dla wyliczania tego kryterium. W lipcu 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło -0,6% (historycznie najniższy poziom) i było niższe o 1,4 pkt. proc. od wartości referencyjnej
- kryterium stóp procentowych – spełnione (stan na wrzesień); Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 2,7 proc., a tym samym ukształtowała się o 1,6 pkt. proc. poniżej wartości referencyjnej, która wyniosła 4,3 proc
- kryterium kursowe – niespełnione; żeby je wypełnić Polska musiałaby wprowadzić złotego do mechanizmy ERM2, czyli ustalić korytarz dopuszczalnych wahań od wybranego wcześniej kursu euro-złoty. Bez decyzji politycznej o wejściu do strefy euro wprowadzanie złotego do korytarza na dwa lata nie ma sensu.

Uwagi do obietnicy

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu