Ewa Kopacz - status: spełnione

spełnionaEwa Kopacz

Ponad 160 km dróg ekspresowych do końca 2014

kategorie: Drogi, Infrastruktura

W 2014 roku oddamy do użytku ponad 160 km dróg ekspresowych i podpiszemy umowy na budowę kolejnych 300 km. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

E-podręcznik w szkołach w 2015

kategorie: Edukacja, Cyfryzacja

Stopniowo do 2015 roku wprowadzimy do szkół e-podręcznik. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Więcej dzieci niepełnosprawnych w szkołach powszechnych

kategorie: Edukacja

Stworzymy warunki dla objęcia większej liczby dzieci niepełnosprawnych nauką w szkołach powszechnych. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Wprowadzenie egzekucji drogą elektroniczną

Umożliwimy wierzycielowi wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną w innych przypadkach niż te, w których wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Powstanie internetowa baza wiedzy administracji podatkowej

Zbudujemy internetową bazę wiedzy administracji podatkowej. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

"Kultura dostępna" - tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów

kategorie: 50+, Kultura, Seniorzy

Planujemy wdrożenie projektu "Kultura dostępna", dzięki któremu pojawią się tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów, darmowe lekcje w instytucjach kultury dla dzieci i młodzieży i specjalne oferty dla seniorów. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Wprowadzenie konsultacji elektronicznych

Wprowadzimy konsultacje elektroniczne oraz obowiązek publikowania wyników głosowań, np. w radach gmin. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Program odbudowy szkolnictwa zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami

Dlatego jeszcze w tym roku (2014) minister edukacji rozpocznie wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami, dzięki temu młodzi ludzie będą mogli uzyskać solidne, ogólne wykształcenie, konkretne kwalifikacje, ale też będzie im łatwiej... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Waloryzacja emerytur w 2015

kategorie: Emerytury

Chciałabym także z tego miejsca podtrzymać zobowiązania dane seniorom, że rząd zrealizuje obietnice waloryzacji emerytur, zgłoszoną tu na tej sali przez mojego poprzednika, premiera Donalda Tuska - w 2015 roku przeznaczymy na ten cel 3,8 mld złotych. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Ograniczenie immunitetu parlamentarnego

kategorie: Polityka

Ograniczymy immunitet parlamentarny, aby zmniejszyć dystans między obywatelami a ich reprezentantami. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Koncesjonowanie sprzedaży węgla i preferencje dla węgla z UE

Projektowane regulacje, którym nadaliśmy szybką ścieżkę legislacyjną w parlamencie, zakładają koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla i zmiany w prawie zamówień publicznych preferujące produkty pochodzenia wspólnotowego. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Zwiększenie przepustowości infolinii podatkowej

kategorie: Podatki

Zwiększmy przepustowość naszej infolinii podatkowej. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Założenia nowego prawa działalności gospodarczej na początku 2015

Zobowiązuję ministra finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki do założeń nowego prawa działalności gospodarczej.   ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Pomoc asystenta podatnika dla mikroprzedsiębiorców

Przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika.   ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Obsługa spraw ZUS, celnych i samorządowych także w Urzędzie Skarbowym

kategorie: Administracja

W centrum obsługi pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli nie tylko w sprawach dotyczących podatków, ale także z zakresu działania innych instytucji, np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Służby Celnej, samorządu terytorialnego. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej na początku 2015

kategorie: Podatki

Zobowiązuję ministra finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym

kategorie: Prawo, Samorząd

Mój rząd zaproponuje program prawo dla każdego, wzorowane na rozwiązaniach amerykańskich, które dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji samorządowych zagwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Nowe zasady naliczania świadczeń dla rodziców od 2016

Polityka rodzinna państwa powinna zachęcać rodziców do pracy, a nie do niej zniechęcać. Nie może być tak, że nie podejmują oni pracy, bo oznaczałoby to utratę przez nich świadczeń od państwa. Dzisiaj, jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

1000 zł dla każdego rodzica przez rok lub dłużej od 2016

Chcemy, aby od 2016 roku z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy takiej możliwości do tej pory nie mieli. To rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenia rodzicielskie, będą mogli je pobierać przez... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Przygotowanie specustawy antykryzysowej o pomocy dla firm które straciły na embargu

Dlatego przygotowujemy specjalną ustawę, antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników bądź otrzymają refundację składek na ZUS. Zapiszemy w projektowanej ustawie możliwość... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Wsparcie inwestycji i eksportu polskich przedsiębiorców

Będziemy wspierać inwestycje polskich przedsiębiorców w Polsce, ale także ich aktywność poza granicami kraju. Dodatkowo program de minimis, czyli gwarancji kredytowych dla mikro i małych przedsiębiorców, rozszerzymy o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Spełnianie przez Polskę wszystkich kryteriów przyjęcia Euro

Musimy niezależnie od nowych intencji dotyczących przyjęcia wspólnej waluty spełnić wszystkie kryteria, bo to z natury rzeczy jest dobre dla polskiej gospodarki, a strefa euro musi wdrożyć instrumenty, które zabezpieczą ją przed kolejnymi kryzysami. Wzmocniona strefa euro i stabilna... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Kontynuowanie badań nad zgazowaniem węgla i wychwytem CO2

kategorie: Energetyka, Nauka

Będziemy kontynuować badania nad możliwością podziemnego zgazowania węgla oraz tzw. wychwytu i magazynowania CO2. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Modernizacja połączeń gazowych

kategorie: Energetyka

Zmodernizujemy gazowe połączenie ze Słowacją i zbudujemy nowe połączenia z Litwą. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Kontynuowanie programu energetyki jądrowej

Będziemy kontynuować program energetyki jądrowej. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Brak zgody rządu na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla gospodarki w nowych celach redukcji emisji gazów

Na październikowym szczycie Rady Europejskiej rozpatrywany będzie projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazów. Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Preferenycjne kredyty mieszkaniowe

kategorie: Mieszkania, Rodzina

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Poszerzenia oferty preferencyjnych kredytów mieszkaniowych, wsparcie finansowe na pierwsze mieszkanie, zapewnienie budownictwa komunalnego i społecznego, co znacznie ułatwi start w dorosłe życie młodym ludziom. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Kampania przeciwdziałania otyłości

kategorie: Zdrowie

Będziemy wspólnie z organizacjami społecznymi prowadzić kampanie na rzecz przeciwdziałania otyłości i promować zdrowe żywienie. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Sfinansujemy specjalizację lekarzy w ramach rezydentur

Począwszy od 2015 roku, sfinansujemy specjalizację lekarzy w ramach rezydentur, wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-15, jest ich dziś 3,5 tys. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietu onkologicznego

Głównym zadaniem Ministra Zdrowia w 2015 roku będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów kolejkowego i onkologicznego ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietu kolejkowego

Głównym zadaniem Ministra Zdrowia w 2015 roku będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów kolejkowego i onkologicznego ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Stworzenie instytucji dziennych domów opieki dla seniorów

Chciałabym stworzyć w Polsce, znaną w rozwiniętych krajach Zachodu, instytucję dziennych domów opieki, w których seniorzy znaleźliby opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa. Pieniądze na stworzenie takich domów znajdziemy w puli środków... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Likwidacja śmieciowego jedzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

kategorie: Edukacja, Zdrowie

Ogromnym problemem, który sygnalizują lekarze i dietetycy, jest problem otyłości wśród najmłodszych. W związku z tym zagrożeniem przyśpieszymy wprowadzenie regulacji bezwzględnie likwidujących tzw. śmieciowe jedzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, już od 1... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej

Oczekiwania pracodawców wobec młodych adeptów uczelni bardzo często dotyczą ich praktycznego doświadczenia zawodowego. Chciałabym, aby administracja publiczna pomogła rozwiązać ten problem i dlatego zaproponuję program staży dla studentów w urzędach administracji pu... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Bezpłatne podręczniki w 2015 dla II i IV klas szkół podstawowych i I gimnazjów

kategorie: Edukacja

W przyszłym roku (2015) będzie bezpłatny podręcznik do drugich i czwartych klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Pakiet ustaw śmieciowych

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowiska i ochrony klimatu stawia sobie za zadanie: : rozwiązanie problemu odpadów, w tym usprawnienie systemu zbiórki zużytych produktów AGD i opakowań. Rozwiązanie tego problemu Polskie Stronnictwo Ludowe... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Opracowanie Narodowego Progamu Odbudowy Melioracji i Retencji

kategorie: Infrastruktura

Polskie Stronnictwo Ludowe będzie dążyło do: - Opracowania Narodowego Programu Odbudowy Melioracji i Retencji. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

2 proc. PKB na obronność od 2016 roku, czyli dodatkowe 800 mln zł w 2016

Zwiększymy wydatki obronne, począwszy od 2016 roku do 2 proc. PKB, zapewni to dodatkowe 800 mln złotych w 2016 roku i odpowiednio więcej w latach następnych na nowoczesny sprzęt dla wojska polskiego. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Dodatkowe 39 mln zł od 2015 na dłuższy okres służby oficerów i podoficerów

Przeznaczymy od początku 2015 roku dodatkowe 39 mln złotych dla żołnierzy, premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Otwarcie Centrum Weterana Misji poza Granicami Kraju

kategorie: Wojsko

W grudniu tego roku otworzę Centrum Weterana Misji poza Granicami Kraju, jako praktyczny wyraz szacunku państwa dla jego żołnierzy. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Wprowadzenie Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO

Nie ma żadnego powodu, by każdy Polak posiadający telefon komórkowy czy oglądający telewizję publiczną, nie mógł czuć się bezpieczniejszy dzięki świadomości, że państwo polskie niezwłocznie powiadomi go o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych. Mój... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Szybkie przejazdy koleją od Bożego Narodzenia 2014

Na święta Bożego Narodzenia pojedziemy z Gdańska do Warszawy poniżej trzech godzin. Zaś z Wrocławia do Warszawy w około trzy godziny czterdzieści minut. Z Katowic i Krakowa do Warszawy w około dwie godziny i trzydzieści minut. ... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu