Ewa Kopacz (2014-2015) - weryfikacja obietnic

Press Club Polska i Dziennik Gazeta Prawna zebrali 80 obietnic rządu i koalicji złożone w exposé premier Ewy Kopacz wygłoszonym w Sejmie w dniu 1 października 2014 r., programie wyborczym Platformy Obywatelskiej oraz programie wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Każda obietnica ma pierwotnie status Jeszcze nie oceniona, W realizacji  lub Prace wstrzymane.
Jeśli premier podjęła decyzję i spełnianie obietnicy zostało zakończone wówczas realizacja obietnicy jest oceniana jako Spełniona, Złamana lub Kompromis.
Władzomierz został opracowany według metodyki i za zgodą redakcji politifact.com, która za projekt Obameter dostała Nagrodę Pulitzera w 2009 roku.

Aktualna ocena obietnic

Ewa Kopacz - ostatnio ocenione obietnice

złamanaEwa Kopacz

100 mln zł na budowę żłobków i przedszkoli w 2015

Urodzenie i posiadanie dziecka musi się cieszyć szczególnym wsparciem naszego państwa. Dlatego mój rząd przeznaczy dodatkowe środki na budowę żłobków i przedszkoli. W roku 2015 zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 mln do 100 mln. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Nowe 250 km dróg ekspresowych w 2015 i 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych do 2020

kategorie: Drogi, Infrastruktura

Do końca 2015 roku oddanych zostanie 250 km dróg ekspresowych i podpisane zostaną umowy na kolejne 0,5 tys. km. W latach 2014-2020 zbudujemy w Polsce 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic za blisko 93 mld złotych. Oddamy do użytku pełną sieć autostrad A1, A2 i... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Ogłosimy program „Granty na Start”

kategorie: Nauka

Ogłosimy program „Granty na Start” dla jednostek, które potrzebują dofinansowania na rozpoczęcie prac w nowo wybudowanych laboratoriach. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Wzrost finansowania nauki do poziomu 2 proc. PKB do 2020

Chciałabym w tym miejscu złożyć zobowiązanie, że będziemy wspierać rozwój polskiej nauki, będziemy zwiększać jej finansowanie do poziomu 2 proc. PKB do roku 2020. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Ponad 160 km dróg ekspresowych do końca 2014

kategorie: Drogi, Infrastruktura

W 2014 roku oddamy do użytku ponad 160 km dróg ekspresowych i podpiszemy umowy na budowę kolejnych 300 km. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Inwestycje w rozwój portów i infrastruktury lądowej

Konsekwentnie będziemy zwiększać przepustowość polskich portów, jak i poprawiać infrastrukturę dostępową od strony lądu. Na te cele wydamy w roku 2015 ponad 1 mld złotych, a do końca 2020 ponad 11 mld złotych. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Wprowadzenie sprawdzania efektów ustaw

Każda ustawa będzie zawierała zapis o obowiązku przeglądu jej efektów przez parlament po maksymalnie trzech latach obowiązywania, tak aby można było porównać założenia ze skutkami. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

E-podręcznik w szkołach w 2015

kategorie: Edukacja, Cyfryzacja

Stopniowo do 2015 roku wprowadzimy do szkół e-podręcznik. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Powołanie funduszu stabilizacji dochodów rolniczych do końca 2014

kategorie: Rolnictwo

Równocześnie do końca roku (2014) powołamy fundusz stabilizacji dochodów rolniczych, bardzo ważny ze względu na coraz częstsze przypadki braku terminowej zapłaty rolnikom za dostarczony towar lub drastyczne spadki cen skupu. Fundusz utworzą odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Informacja o polityce zagranicznej Polski w październiku 2014

Do końca października szef resortu spraw zagranicznych przedstawi informację o polityce zagranicznej. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Stworzenie Instytutu Geriatrii i wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów

Z myślą o seniorach planujemy także stworzenie Instytutu Geriatrii, który będzie specjalnym ośrodkiem leczenia i opieki nad osobami starszymi. Powołanie takiej specjalnej instytucji umożliwi nam wyedukowanie i wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów, których dzisiaj... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Program edukacyjny troski o miejsca i muzea historyczne

Stworzymy specjalny program edukacyjny, który szczególną troską otoczy miejsca i muzea historyczne stanowiące źródło budowania nowoczesnego patriotyzmu i świadomości historycznej młodego pokolenia. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Więcej dzieci niepełnosprawnych w szkołach powszechnych

kategorie: Edukacja

Stworzymy warunki dla objęcia większej liczby dzieci niepełnosprawnych nauką w szkołach powszechnych. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Darmowy dostęp przez internet do książek, nagrań i spektakli oraz bogatsza oferta bibliotek

Będziemy dbać o bogatszą ofertę w bibliotekach i poszerzać darmowy dostęp przez internet do książek, nagrań koncertów i spektakli teatralnych objętych prawem autorskim. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Wprowadzenie egzekucji drogą elektroniczną

Umożliwimy wierzycielowi wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną w innych przypadkach niż te, w których wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Powstanie internetowa baza wiedzy administracji podatkowej

Zbudujemy internetową bazę wiedzy administracji podatkowej. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

"Kultura dostępna" - tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów

kategorie: 50+, Kultura, Seniorzy

Planujemy wdrożenie projektu "Kultura dostępna", dzięki któremu pojawią się tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów, darmowe lekcje w instytucjach kultury dla dzieci i młodzieży i specjalne oferty dla seniorów. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Wprowadzenie konsultacji elektronicznych

Wprowadzimy konsultacje elektroniczne oraz obowiązek publikowania wyników głosowań, np. w radach gmin. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Program odbudowy szkolnictwa zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami

Dlatego jeszcze w tym roku (2014) minister edukacji rozpocznie wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami, dzięki temu młodzi ludzie będą mogli uzyskać solidne, ogólne wykształcenie, konkretne kwalifikacje, ale też będzie im łatwiej... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Monitoring w szkołach finansowany przez budżet państwa i samorządy od 2016

Dlatego chciałabym, aby samorządy, we współpracy z rodzicami, mogły decydować o zakresie monitoringów w szkołach. Dofinansujemy ten projekt w wysokości 50 proc. kosztu zakupu instalacji monitoringu. Pozostałe 50 proc. zapewnią samorządy. Chciałabym, aby taki program działał... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Ponad 2 mld zł na wsparcie tworzenia zakładowych żłobków i przedszkoli w latach 2015-2020

Natomiast w latach 2015-2020 w ramach pieniędzy z europejskiego funduszu społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT będziemy wspierać tworzenie zakładowych żłobków i przedszkoli. Przeznaczmy proszę państwa na ten cel ponad 2 mld złotych. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Przeznaczenie wolnych częstotliwości na internet

kategorie: Cyfryzacja

Na terenach słabo zaludnionych zapewnimy dostęp do Internetu bezprzewodowego, wykorzystując wolne lub zwalniane przez wojsko częstotliwości. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Nowe składy pociagów w 2015 roku za 6 mld zł

kategorie: Infrastruktura, Kolej

W 2015 roku na tory wyjadą całkowicie nowe składy pociągów o wartości 6 mld złotych. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Modernizacja taboru PKP

kategorie: Inwestycje, Kolej

Na koniec kadencji ok. 70 proc. taboru PKP i Intercity będzie nowa lub zmodernizowana. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Prywatyzacja części PKP

kategorie: Prywatyzacja

Dokończymy restrukturyzację grupy PKP SA. Spółki PKP Cargo, Telekomunikacja Kolejowa, PKP Energetyka, PKP Intercity, PKL zostaną sprywatyzowane. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Modernizacja 200 dworców kolejowych

kategorie: Infrastruktura, Kolej

W ramach programu remontów zmodernizujemy 200 dworców kolejowych. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Waloryzacja emerytur w 2015

kategorie: Emerytury

Chciałabym także z tego miejsca podtrzymać zobowiązania dane seniorom, że rząd zrealizuje obietnice waloryzacji emerytur, zgłoszoną tu na tej sali przez mojego poprzednika, premiera Donalda Tuska - w 2015 roku przeznaczymy na ten cel 3,8 mld złotych. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Zmiana struktury wydatków partii politycznych

kategorie: Polityka

Zaproponujemy ograniczenie wydatków partii politycznych na reklamę i przeznaczymy je w większej skali na działania programowe i merytoryczne. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Ograniczenie immunitetu parlamentarnego

kategorie: Polityka

Ograniczymy immunitet parlamentarny, aby zmniejszyć dystans między obywatelami a ich reprezentantami. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Koncesjonowanie sprzedaży węgla i preferencje dla węgla z UE

Projektowane regulacje, którym nadaliśmy szybką ścieżkę legislacyjną w parlamencie, zakładają koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla i zmiany w prawie zamówień publicznych preferujące produkty pochodzenia wspólnotowego. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Dostęp do konta podatnika przez internet

Już w przyszłym roku wprowadzimy konkretne ułatwienia dla podatników - system e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Załatwianie spraw podatkowych w dowolnym urzędzie skarbowym

kategorie: Podatki

Podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Taka sama i spójna informacja podatkowa w każdym urzędzie skarbowym

Dzięki wsparciu ekspertów krajowej informacji podatkowej podatnicy uzyskają taką samą, spójną informację niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego przyjdą ze swoimi pytaniami. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Obsługa największych przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Zwiększenie przepustowości infolinii podatkowej

kategorie: Podatki

Zwiększmy przepustowość naszej infolinii podatkowej. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Uproszczenie prawa upadłościowego

kategorie: Prawo

Uprościmy prawo upadłościowe tak, aby postępowania skróciły się do poziomu średniej OECD. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Założenia nowego prawa działalności gospodarczej na początku 2015

Zobowiązuję ministra finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki do założeń nowego prawa działalności gospodarczej.   ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Pomoc asystenta podatnika dla mikroprzedsiębiorców

Przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika.   ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Obsługa spraw ZUS, celnych i samorządowych także w Urzędzie Skarbowym

kategorie: Administracja

W centrum obsługi pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli nie tylko w sprawach dotyczących podatków, ale także z zakresu działania innych instytucji, np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Służby Celnej, samorządu terytorialnego. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej na początku 2015

kategorie: Podatki

Zobowiązuję ministra finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Dokończenie Programu Budowy Dróg Krajowych

Dokończymy realizację rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, w tym budowę autostrad A1, A2, A4 oraz A8. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym

kategorie: Prawo, Samorząd

Mój rząd zaproponuje program prawo dla każdego, wzorowane na rozwiązaniach amerykańskich, które dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji samorządowych zagwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Nowe zasady naliczania świadczeń dla rodziców od 2016

Polityka rodzinna państwa powinna zachęcać rodziców do pracy, a nie do niej zniechęcać. Nie może być tak, że nie podejmują oni pracy, bo oznaczałoby to utratę przez nich świadczeń od państwa. Dzisiaj, jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

1000 zł dla każdego rodzica przez rok lub dłużej od 2016

Chcemy, aby od 2016 roku z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy takiej możliwości do tej pory nie mieli. To rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenia rodzicielskie, będą mogli je pobierać przez... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Uproszczenie procedur budowlanych

Polacy czekają od wielu lat na kodeks budowlany, który uprości procedury związane z budową m.in. domów jednorodzinnych. Zobowiązuję ministra infrastruktury i rozwoju do istotnego przyspieszenia prac nad tą regulacją, tak aby na początku przyszłego roku trafiła ona do parla... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Przygotowanie specustawy antykryzysowej o pomocy dla firm które straciły na embargu

Dlatego przygotowujemy specjalną ustawę, antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników bądź otrzymają refundację składek na ZUS. Zapiszemy w projektowanej ustawie możliwość... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Wsparcie inwestycji i eksportu polskich przedsiębiorców

Będziemy wspierać inwestycje polskich przedsiębiorców w Polsce, ale także ich aktywność poza granicami kraju. Dodatkowo program de minimis, czyli gwarancji kredytowych dla mikro i małych przedsiębiorców, rozszerzymy o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Spełnianie przez Polskę wszystkich kryteriów przyjęcia Euro

Musimy niezależnie od nowych intencji dotyczących przyjęcia wspólnej waluty spełnić wszystkie kryteria, bo to z natury rzeczy jest dobre dla polskiej gospodarki, a strefa euro musi wdrożyć instrumenty, które zabezpieczą ją przed kolejnymi kryzysami. Wzmocniona strefa euro i stabilna... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Kontynuowanie badań nad zgazowaniem węgla i wychwytem CO2

kategorie: Energetyka, Nauka

Będziemy kontynuować badania nad możliwością podziemnego zgazowania węgla oraz tzw. wychwytu i magazynowania CO2. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Modernizacja połączeń gazowych

kategorie: Energetyka

Zmodernizujemy gazowe połączenie ze Słowacją i zbudujemy nowe połączenia z Litwą. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Kontynuowanie programu energetyki jądrowej

Będziemy kontynuować program energetyki jądrowej. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Ukończenie budowy gazoportu

kategorie: Energetyka

Dokończymy budowę gazoportu w Świnoujściu. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Brak zgody rządu na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla gospodarki w nowych celach redukcji emisji gazów

Na październikowym szczycie Rady Europejskiej rozpatrywany będzie projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazów. Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Preferenycjne kredyty mieszkaniowe

kategorie: Mieszkania, Rodzina

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Poszerzenia oferty preferencyjnych kredytów mieszkaniowych, wsparcie finansowe na pierwsze mieszkanie, zapewnienie budownictwa komunalnego i społecznego, co znacznie ułatwi start w dorosłe życie młodym ludziom. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Kampania przeciwdziałania otyłości

kategorie: Zdrowie

Będziemy wspólnie z organizacjami społecznymi prowadzić kampanie na rzecz przeciwdziałania otyłości i promować zdrowe żywienie. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Sfinansujemy specjalizację lekarzy w ramach rezydentur

Począwszy od 2015 roku, sfinansujemy specjalizację lekarzy w ramach rezydentur, wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-15, jest ich dziś 3,5 tys. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietu onkologicznego

Głównym zadaniem Ministra Zdrowia w 2015 roku będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów kolejkowego i onkologicznego ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietu kolejkowego

Głównym zadaniem Ministra Zdrowia w 2015 roku będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów kolejkowego i onkologicznego ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Stworzenie instytucji dziennych domów opieki dla seniorów

Chciałabym stworzyć w Polsce, znaną w rozwiniętych krajach Zachodu, instytucję dziennych domów opieki, w których seniorzy znaleźliby opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa. Pieniądze na stworzenie takich domów znajdziemy w puli środków... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Likwidacja śmieciowego jedzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

kategorie: Edukacja, Zdrowie

Ogromnym problemem, który sygnalizują lekarze i dietetycy, jest problem otyłości wśród najmłodszych. W związku z tym zagrożeniem przyśpieszymy wprowadzenie regulacji bezwzględnie likwidujących tzw. śmieciowe jedzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, już od 1... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej

Oczekiwania pracodawców wobec młodych adeptów uczelni bardzo często dotyczą ich praktycznego doświadczenia zawodowego. Chciałabym, aby administracja publiczna pomogła rozwiązać ten problem i dlatego zaproponuję program staży dla studentów w urzędach administracji pu... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Bezpłatne podręczniki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych do 2017

kategorie: Edukacja

Wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych zaopatrzone zostaną w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do 2017 roku. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Bezpłatne podręczniki w 2015 dla II i IV klas szkół podstawowych i I gimnazjów

kategorie: Edukacja

W przyszłym roku (2015) będzie bezpłatny podręcznik do drugich i czwartych klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Możliwość studiowania na uczelniach zagranicznych sfinansowana przez państwo polskie

Mój rząd zaproponuje młodym Polakom, tym najzdolniejszym, by począwszy od 2016 roku mieli możliwość studiowania na najlepszych uczelniach zagranicznych i ta możliwość będzie sfinansowana przez państwo polskie. Pod jednym warunkiem: każdy z tych młodych ludzi będzie musiał co najmniej... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Punkty przedszkolne na uczelniach

Na każdej dużej uczelni powstanie punkt przedszkolny. Studenci, którzy zostają rodzicami w trakcie studiów, lub zatrudnieni na uczelni młodzi naukowcy otrzymają możliwość skorzystania z takiego udogodnienia. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Pakiet ustaw śmieciowych

Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowiska i ochrony klimatu stawia sobie za zadanie: : rozwiązanie problemu odpadów, w tym usprawnienie systemu zbiórki zużytych produktów AGD i opakowań. Rozwiązanie tego problemu Polskie Stronnictwo Ludowe... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Opracowanie Narodowego Progamu Odbudowy Melioracji i Retencji

kategorie: Infrastruktura

Polskie Stronnictwo Ludowe będzie dążyło do: - Opracowania Narodowego Programu Odbudowy Melioracji i Retencji. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

2 proc. PKB na obronność od 2016 roku, czyli dodatkowe 800 mln zł w 2016

Zwiększymy wydatki obronne, począwszy od 2016 roku do 2 proc. PKB, zapewni to dodatkowe 800 mln złotych w 2016 roku i odpowiednio więcej w latach następnych na nowoczesny sprzęt dla wojska polskiego. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

BGK zwiększy środki do 25 mld złotych na zasilenie polskiej przedsiębiorczości

Ogromnym problemem wielu polskich przedsiębiorców, co negatywnie przekłada się na rynek pracy, jest brak dostępu do szybkiego i łatwego kredytu przeznaczonego na cele inwestycyjne, dlatego Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększy środki do 25 mld złotych na zasilenie polskiej przedsięb... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Dodatkowe 39 mln zł od 2015 na dłuższy okres służby oficerów i podoficerów

Przeznaczymy od początku 2015 roku dodatkowe 39 mln złotych dla żołnierzy, premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Zwiększenie zaufania Polaków do rządu, polityki i polityków

Moim zadaniem, najważniejszym zadaniem, będzie przede wszystkim zwiększenie i odbudowanie zaufania Polaków do rządu, polityki i polityków. ... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Otwarcie Centrum Weterana Misji poza Granicami Kraju

kategorie: Wojsko

W grudniu tego roku otworzę Centrum Weterana Misji poza Granicami Kraju, jako praktyczny wyraz szacunku państwa dla jego żołnierzy. ... więcej...

złamanaEwa Kopacz

Przedstawienie obywatelom planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa

Konflikt ukraiński dobitnie pokazuje, że w wojnie nowego typu kluczowe jest wzmacnianie potencjału militarnego Polski, ale także ochrona granic oraz współpraca służb porządku publicznego Policji i Straży Granicznej z siłami zbrojnymi. W sytuacji zagrożenia konieczna jest bowiem integracja... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Wprowadzenie Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO

Nie ma żadnego powodu, by każdy Polak posiadający telefon komórkowy czy oglądający telewizję publiczną, nie mógł czuć się bezpieczniejszy dzięki świadomości, że państwo polskie niezwłocznie powiadomi go o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych. Mój... więcej...

spełnionaEwa Kopacz

Szybkie przejazdy koleją od Bożego Narodzenia 2014

Na święta Bożego Narodzenia pojedziemy z Gdańska do Warszawy poniżej trzech godzin. Zaś z Wrocławia do Warszawy w około trzy godziny czterdzieści minut. Z Katowic i Krakowa do Warszawy w około dwie godziny i trzydzieści minut. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Bezpłatne podręczniki

kategorie: Edukacja

Polskie Stronnictwo Ludowe podejmie działania zmierzające do: - Wprowadzenia programu bezpłatnego zaopatrywania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w podręczniki i inne pomoce naukowe oraz opracowanie, i wdrożenie programu bezpłatnego, i zdrowotnego dożywiania... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka

kategorie: Edukacja

Obejmiemy wszystkie dzieci w wieku 3 i 4 lat prawem do edukacji przedszkolnej. Dzięki częściowemu subwencjonowaniu przedszkoli z budżetu państwa uda nam się zapewnić w nich miejsce dla każdego dziecka. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Stworzenie doradztwa zawodowego w gimnazjach

kategorie: Edukacja, Praca

Stworzymy doradztwo zawodowe w gimnazjach. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Prawo i przedsiębiorczość w liceach

kategorie: Edukacja

Do programu nauczania w liceach wprowadzimy elementy nauczania prawa oraz przedsiębiorczości, aby krzewić kulturę zaradności, zrozumienie procesów gospodarczych i wspierać tym samym wzrost gospodarczy i zatrudnienie. ... więcej...

w realizacjiEwa Kopacz

Budowa sieci „Astrobaz"

kategorie: Edukacja

Zbudujemy sieć „Astrobaz”, czyli małych obserwatoriów nieba. Każda „Astrobaza” zostanie wyposażona w teleskop oraz stanowiska komputerowe. ... więcej...

Press Club

Dziennik Gazeta Prawna

Sprawddź realizację obietnic premiera Donalda Tuska

Metodyka

Metodyka Władzomierza oparta jest na projekcie Obameter portalu Politifact.com, za którą pomysłodawcy otrzymali w 2009 roku Nagrodę Pulitzera. Press Club Polska otrzymał zgodę na wykorzystanie elementów metodyki do stworzenia Władzomierza. Ideą projektu jest ocena realizacji obi więcej

Kontakt

Jeśli masz uwagi odnośnie oceny obietnicy, kategorii lub jakiekolwiek inne, napisz do nas. Jeśli nie zgadasz się z oceną obietnicy, wskaż źródło, na którym opierasz odmienną opinię. Uwagi można przesyłać korzystając z formularza, który znajduje się pod każdą oceną obietnicy. Będ więcej

Motto Władzomierza

Za motto Władzomierza posłużył nam fragment przedwojennej piosenki warszawskiego kabaretu autorstwa Ludwika Lawińskiego „Słowo musi być święte”: Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się... chorowało się, umierało się - jest mus Niestety nie udało nam sie dot więcej

Dołącz do społeczności

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze.

Facebook     Twitter

Partnerzy

venu